Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Sáng 16/11, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

 Truyền đạt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đến cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu cho biết, 100% đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII thống nhất thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể.
Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu.

Trong đó, chỉ tiêu hàng năm có 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực Nhà nước và có ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, thực hiện tốt Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trên 90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

Cùng với đó, trên 90% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 90% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

100% đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi tài chính công đoàn; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ và ít nhất 10% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp được Công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát về tài chính công đoàn; 100% Công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính hàng năm.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phét biểu tại hội nghị.

Với chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1.000.000 đoàn viên. Có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ…Ngoài ra Nghị quyết Đại hội cũng nêu 3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết, sau Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, Công đoàn ngành Y tế đã ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho đoàn viên và người lao động, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Ngành, quyết tâm thực hiện những mục tiêu, phương hướng đã đề ra.

Công đoàn ngành Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Việc triển khai Nghị quyết đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, Công đoàn các cấp chủ động, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn vướng mắc và yêu cầu chính đáng của người lao động. Tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động tương thân tương ái trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định phương hướng, mục tiêu và 12 nhóm chỉ tiêu, 10 nhóm giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng triển khai quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tới các cán bộ Công đoàn cơ sở.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Toàn cảnh diễn ra hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Công đoàn của thành phố Hà Nội đã linh hoạt, chủ động thích ứng với tình hình mới để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI. Có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiên với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nội dung hoạt động ngày càng tập trung hướng về cơ sở, một số nội dung hoạt động đặc trưng của Công đoàn Thủ đô tiếp tục được phát triển, nhân rộng và nâng cao hiệu quả.
Minh Khuê