Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 13/3, Quận ủy Đống Đa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận Đống Đa.
Tham dự Lễ phát động có 460 đại biểu là lãnh đạo quận, đại diện các phòng, ban, ngành của quận, thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ khu dân cư 21 phường; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết: Trong năm 2023 vừa qua, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba đã được các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ quận Đống Đa hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia với hơn 600 bài dự thi, từ đó tạo được sự lan tỏa mục đích, ý nghĩa cuộc thi trong toàn Đảng bộ.

Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi.

Cuộc thi đã thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân thể hiện ý thức, tâm huyết và trách nhiệm cao của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tập thể Ban chỉ đạo 35 của quận đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen có thành tích trong phát động và triển khai cuộc thi. Kết quả năm 2023, toàn quận có 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi cấp Thành phố, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi toàn quốc. Đây chính là cơ sở để quận tiếp tục triển khai hưởng ứng cuộc thi lần thứ tư với quy mô, chất lượng và độ lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Nguyễn Anh Cường đề nghị các cấp ủy đảng, các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy để lãnh đạo, tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi. Tích cực triển khai cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Đồng thời các đơn vị tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt; nâng cao chất lượng bài dự thi, bảo đảm sự phong phú về thể loại và có nhiều bài dự thi có chất lượng, vừa có chiều sâu vừa có chiều rộng. Các cấp ủy đảng, các tổ chức cơ sở Đảng cần chú trọng quan tâm xác định thế mạnh của đơn vị mình để lựa chọn các loại hình bài dự thi phù hợp, những vấn đề mang tính thời sự bảo đảm tiêu chí, thể lệ của Ban tổ chức cấp Thành phố đã đề ra.

Quận ủy Đống Đa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quang cảnh Lễ phát động.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát biểu hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi. Đại diện Đoàn Thanh niên quận Đống Đa cho biết, ngay sau lễ phát động sẽ tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn toàn quận triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi bằng nhiều hình thức đa dạng với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ đoàn trong toàn Quận sẽ là những tuyên truyền viên tích cực”, là binh chủng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn Thanh niên, đồng thời vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia viết và gửi bài thi hưởng ứng. Mỗi tác phẩm ngoài phục vụ công tác tuyên truyền sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ thế hệ trẻ thêm tin tưởng, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Qua đó tạo ra một “thành trì” vững chắc đập tan những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực lợi dụng quyền tự do ngôn luận chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trần Vũ