Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý
Ảnh minh họa.

Nghị định 29/2024 quy định các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ như sau:

– Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

– Về lý luận chính trị:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp/cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền tùy từng chức vụ.

– Về quản lý nhà nước, tùy từng chức vụ mà phái có:

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung khác về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực, uy tín… và các tiêu chuẩn riêng đối với từng chức danh.

Nghị định 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/5/2024.

H.D