Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023

Lưu ý thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023 ở mức cao nhất; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Sáng 24/11, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) diễn ra ngày làm việc thứ 2.

Sau khi kết thúc thảo luận tổ, các đại biểu đã nghe giải trình và tiếp thu ý kiến thảo luận tại 4 tổ. Cụ thể, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông giải trình và làm rõ hơn về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải giải trình và làm rõ hơn về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Kế hoạch tài chính Ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2024 – 2026; Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp Thành phố.

Tiếp tục chương trình, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo Nghị quyết thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 và điều hành hội nghị thông qua Nghị quyết. 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng biểu dương những kết quả mà Thành phố đã đạt được với 18/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội dự kiến đạt kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, ước đạt 6,11%, thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 400,421 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022…

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội để có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2024 là: Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác.

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó, tập trung rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; cải thiện thực chất việc phân cấp, ủy quyền. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 14.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch. Tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 6,5-7,0%; CPI dưới 4%; GRDP bình quân đầu người khoảng 160-162 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn khoảng 10,5-11,5%.

Đồng thời, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Tiếp tục hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông phát biểu giải trình.

Tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND Thành phố…

Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng theo quy hoạch; ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch, nhất là dự án xử lý nước thải Yên Xá, dự án bãi rác khu vực phía Nam.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, trọng tâm là hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu giải trình.

Nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Về tài chính – ngân sách và đầu tư công, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2024, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2023; có quan điểm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật.

Về chi ngân sách năm 2024, cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, sử dụng vốn vay tiết kiệm, hiệu quả trong đó, tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí thành phố hiện đại, thành phố thông minh.

Để đảm bảo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 có tính khả thi, hiệu quả và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong khâu tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức bình quân chung của cả nước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024.

Về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp để cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Đồ án, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Đồ án.

Lưu ý thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ.

P.Ngân