Quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công

Sau thời gian 3 tháng vận hành thử nghiệm, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện, phân tích các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, UBND quận đã chỉ đạo các phường khắc phục các khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công.

Thực hiện Đề án “Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”, từ ngày 16/10/2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo vận hành thí điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp phường đặt tại phường Trần Hưng Đạo, là điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chung của UBND 3 phường (Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hàng Trống).

Sau thời gian 3 tháng vận hành thử nghiệm, UBND quận Hoàn Kiếm sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện, phân tích các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, UBND quận đã chỉ đạo các phường khắc phục các khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công.

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công
Trung tâm hành chính công đã vận hành việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của 3 phường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, kể từ ngày 15/1/2024, Trung tâm hành chính công đã vận hành việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của 3 phường.

Sau hơn 1 tháng vận hành việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công, để kịp thời nắm bắt, rà soát công việc, mới đây, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Đình Thu; Chủ tịch UBND phường Hàng Trống Đặng Minh Tuấn; Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn An Tuyến, đã họp để thống nhất một số nội dung công việc trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Thu – Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, đã thông tin đến lãnh đạo 2 phường Cửa Nam và Hàng Trống một số kết quả đã đạt được; tình hình hoạt động của Trung tâm từ ngày 15/1/2024 đến nay; việc chấp hành nội quy, quy định của các công chức được giao nhiệm vụ trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân của 3 phường đến làm các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Đình Thu cũng cho biết 100% hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm đều được giải quyết theo đúng quy trình và đảm bảo trả kết quả cho công dân trước hạn và đúng hạn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, lãnh đạo 3 phường đã gửi lời động viên, đồng thời giao một số nhiệm vụ cụ thể mong muốn các công chức chuyên môn đang làm việc tại Trung tâm tiếp tục trau dồi trình độ, nghiệp vụ và kỹ năng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm.

Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phường các giải pháp tháo gỡ kịp thời khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc nhằm đem lại sự hài lòng của người dân khi đến với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển đổi số tại Trung tâm, thu phí làm hồ sơ tại bộ phận Một cửa của Trung tâm bằng hình thức không dùng tiền mặt.

K.T