Quyết tâm xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh

Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tứ Hiệp (trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì, Hà Nội) xác định, xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh là một trong những tiền đề quan trọng, là nền móng để xây dựng hệ thống Công đoàn từ trung ương đến địa phương ngày càng lớn mạnh.

Xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm giúp tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; hằng năm, Công đoàn xã Tứ Hiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức với những nội dung chủ yếu là kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm trước;

Thảo luận, bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, đoàn viên công đoàn, phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quyết tâm xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh
Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp đóng góp ý kiến vào Dự thảo tại Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên như: Thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản, cưới hỏi; phúng viếng tứ thân phụ mẫu khi qua đời; hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh nhật đoàn viên công đoàn theo quý; tổ chức đêm rằm trung thu tại cơ quan; tặng quà con đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong học tập, tặng quà con em lên đường nhập ngũ; tổ chức cho đoàn viên tham quan, nghỉ mát, học tập kinh nghiệm thực tế; tổ chức gặp mặt tặng quà động viên chị em phụ nữ dịp kỷ niệm ngày 8/3, 20/10…

Các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được quan tâm nhằm thu hút đoàn viên tham gia như: Thành lập 1 đội cầu lông tập luyện vào các buổi chiều hàng ngày khi hết giờ làm việc; thành lập 1 đội bóng đá thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với các đơn vị bạn; Nhóm nữ đoàn viên tổ chức tập Yoga vào buổi trưa tại cơ quan. Đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ như Liên hoan tiếng hát mừng đảng mừng xuân, liên hoan đồng ca hợp xướng, liên hoan văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống của địa phương…

Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Hiệp cho biết, bên cạnh công tác chăm lo, công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được Công đoàn xã xác định là một nhiệm vụ quan trọng và phải xây dựng tổ chức vững về tư tưởng, mạnh về phong trào.

Quyết tâm xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh
Tháng 12/2022, Công đoàn Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp.

Hàng năm, Công đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả cao nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho công dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng đến đoàn viên công đoàn như: Phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu”; xây dựng “Cơ quan văn hóa”, Chương trình “1 triệu sáng kiến”,… Qua bình xét hàng năm có 100% đoàn viên Công đoàn nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% đạt “Gia đình văn hóa”.

Những năm qua, Công đoàn xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên. Qua đó, hội viên ngày càng hiểu sâu hơn về Đảng, về bản chất và sứ mệnh của giai cấp công nhân, đóng góp ý kiến cho Đảng, tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn xã đã cử 2 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí học đại học, kết nạp 4 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn xã hiện có 35 đồng chí thì có 34 đồng chí là đảng viên, tỷ lệ 97%. Về trình độ chuyên môn, trên đại học 2 đồng chí; đại học 25 đồng chí, cao đẳng 2 đồng chí. Về lý luận chính trị, cao cấp đồng chí; trung cấp 24 đồng chí.

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì và Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Công đoàn đã bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025, kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo quy định; giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp. Có 11/13 đồng chí cấp ủy xã là đoàn viên, 9/28 đoàn viên là đại biểu hội đồng nhân dân xã.

Công đoàn xã đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị được thực hiện tốt.

Qua đó, đã thể hiện được trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong góp phần tích cực vào việc xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời khắc phục một số hạn chế về nhận thức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/quyet-tam-xay-dung-cong-doan-co-so-ngay-cang-vung-manh-156923.html