Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Thủ đô: Nhiều cách làm sáng tạo

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên thời gian qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả công tác này.

Chú trọng đề xuất các sáng kiến

Thực tế cho thấy, công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC của Thành phố đạt hiệu quả cao; hoạt động tham mưu công bố TTHC và việc công khai TTHC được thực hiện nghiêm, đúng quy định, bảo đảm việc tiếp cận, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân được đơn giản, thuận lợi.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Thủ đô: Nhiều cách làm sáng tạo
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” quận Hai Bà Trưng

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cơ bản chặt chẽ, nền nếp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Việc giải quyết TTHC được các cấp, các ngành quan tâm, việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, thực hiện TTHC được thực hiện đúng quy định…

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố cũng luôn chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC nhằm tìm kiếm những sáng kiến để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan Nhà nước, vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả việc giải quyết TTHC.

Cụ thể như Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức triển khai sáng kiến “Ứng dụng mã QR-Code (Mã phản hồi nhanh) trong tìm kiếm, tra cứu, thực hiện TTHC tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng; thực hiện “Mô hình Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn xã”; “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính”, đặc biệt là hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đang triển khai thực hiện chuyên đề cải cách hành chính “Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngày” tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 8 phường trên địa bàn. Đồng thời, từ ngày 18/5/2023 ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hỏi đáp TTHC (AI Chat-bot) giúp người dân tiếp cận dễ dàng dịch vụ công.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Bộ phận “Một cửa” quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, tại Bộ phận “Một cửa” quận đang triển khai các mô hình sáng kiến “Ngày thứ tư tốc ký” và “Một hồ sơ, ba kết quả”.

“Ngày thứ tư tốc ký” là sáng kiến của Phòng Tư pháp quận đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, được thực hiện từ ngày 1/7/2023. Theo đó, việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC được áp dụng đối với người dân giao dịch trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” vào ngày thứ tư. Công chức tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nếu đảm bảo đủ điều kiện thì hỗ trợ, hướng dẫn kê khai, nhập hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Mô hình giải quyết hồ sơ TTHC liên thông cùng cấp “Một hồ sơ, ba kết quả” do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận đề xuất. Theo sáng kiến này, người dân sẽ đươc giải quyết đồng thời các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh.

Cụ thể, từ ngày 1/8/2023, thay vì phải thực hiện lần lượt từng TTHC, sau khi chờ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, mới tiếp tục thực hiện được thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như hiện nay, người dân chỉ cần một lần nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” quận, sẽ nhận về ba kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế và Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong đó, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc. Thủ tục tương tự với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế được rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc…

Có thể thấy, các mô hình sáng kiến trên đã giúp đơn giản hoá TTHC, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Thủ đô.

Đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã triển khai Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp, xây dựng một quy chuẩn chung, đồng bộ cho Bộ phận “Một cửa” các cấp đáp ứng yêu cầu hiện đại với bản sắc, thương hiệu, các yêu cầu về thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài liệu truyền thông, giao diện, trang bị cơ sở vật chất…

Đến nay, hầu hết các đơn vị đã triển khai đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận “Một cửa” các cấp như biển hiệu, biển tên của các cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa”, tại bảng niêm yết các TTHC, kẹp file, phong bì thư, in logo lên các máy lấy số tự động, máy tra cứu phục vụ công dân. Một số đơn vị đầu tư các trang thiết bị hiện đại tại Bộ phận “Một cửa” các cấp và trên địa bàn (Ba Đình, Đông Anh, Quốc Oai, Hoài Đức, Thường Tín,…) gồm các máy tính, máy in, máy scan, máy lấy số tự động, hệ thống camera giám sát, máy tra cứu cho công dân, kios thông minh…

Qua đó, góp phần tạo lập thương hiệu Bộ phận “Một cửa” hiện đại đồng bộ trên toàn Thành phố, hình thành một môi trường làm việc thống nhất, thuận lợi, văn minh, hiện đại, hướng tới nền hành chính phục vụ. Việc giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hướng tới mục tiêu hài lòng ở chất lượng phục vụ dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quý III năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 12 Quyết định công bố danh mục TTHC, thủ tục mới ban hành và thủ tục được sửa đổi/bổ sung, bị bãi bỏ theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC (bao gồm công bố danh mục 143 TTHC, sửa đổi, bổ sung 9 TTHC, bãi bỏ 31 TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất.

Đồng thời, ban hành 5 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 99 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Du lịch, Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phương Thảo

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Thủ đô: Nhiều cách làm sáng tạo (laodongthudo.vn)