Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.

Thông tin trên được Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra chiều nay (29/11). Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trước khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương và Huỳnh Thanh Xuân điều hành hội nghị.

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nghe hướng dẫn sử dụng ứng dụng số Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kết quả xin ý kiến biểu quyết về công tác nhân sự.

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội là 1.100 đại biểu. Tại phiên trọng thể, Đại hội trân trọng mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Về báo cáo của Ban Chấp hành khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, đến nay, báo cáo đã được xây dựng, cơ bản hoàn thiện và lấy ý kiến tại Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên, người lao động và các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước. Báo cáo đã được tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại cuộc họp ngày 9/11/2023).

Về Đề án Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, đã thực hiện theo đúng quy trình quy định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay cơ bản hoàn thiện theo văn bản Ban Bí thư phê duyệt.

“Đến nay, các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất, đủ điều kiện tổ chức Đại hội” – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết.

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung trên để Ban Tổ chức Đại hội tiếp thu, hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trên cơ sở thảo luận, ý kiến của các đại biểu vào các nội dung của hội nghị, Ban Tổ chức Đại hội sẽ tiếp thu, hoàn thiện để chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung; các thành viên của các Tổ giúp việc phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công để góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

B.D