Sắp tổ chức lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội

Dự kiến Lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức ngày 24/11.

UBND thành phố Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc tổ chức Lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, Lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 24/11 tới.

Sự kiện sẽ được diễn ra tại Nhà Hội thảo – Triển khai, Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với sự tham dự của khách mời gồm: Lãnh đạo Trung ương và Bộ, ngành; lãnh đạo thành phố Hà Nội; các Doanh nghiệp và một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 và Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 10/10/2023 về việc chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

Sắp tổ chức lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội
Toàn cảnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: CTV

UBND Thành phố yêu cầu việc tổ chức Lễ chuyển giao phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả và thiết thực; đúng tiến độ, thời gian, chất lượng.

Sở Nội vụ được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức Lễ chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội đảm bảo theo quy định.

Trước đó, ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1168/QĐ-TTg về việc chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, chuyển giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan. Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc chuyển giao nguyên trạng khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1/8/2023 nêu rõ Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao.

UBND thành phố Hà Nội thực hiện tiếp nhận: Tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước nêu trên.

P.Ngân