Sẽ biểu dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu Thủ đô năm 2023

Dự kiến trong tháng 8/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức biểu dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có thành tích xuất sắc.

Sẽ biểu dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu Thủ đô năm 2023
LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được biểu dương là người chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân lao động; có giải pháp, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…Ngoài ra, người được biểu dương phải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đương nhiệm, có thời gian liên tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ít nhất 3 năm (36 tháng), tính đến thời điểm 31/7/2023 (trừ 10 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội được biểu dương năm 2022); trong 3 năm (2020 – 2022), Công đoàn cơ sở được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt ít nhất một danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp LĐLĐ Thành phố trở lên; có ít nhất một chương trình phúc lợi cho đoàn viên; thực hiện tốt công tác tài chính, trích nộp, quản lý công đoàn theo quy định.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, thông qua việc biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn Thủ đô; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn cơ sở trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; kịp thời tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; động viên, xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị bền vững.

Mạnh Quân