Sẽ biểu dương 60 nữ cán bộ Công đoàn, nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 có nhiều đóng góp trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình sẽ được LĐLĐ thành phô Hà Nội tổ chức biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ về việc “Biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022” .

Hoạt động này nhằm động viên nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công phát huy tài năng, trí tuệ góp phần thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tổ chức công đoàn, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác vận động nữ CNVCLĐ, góp phần vào sự phát triển của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Theo quy định của LĐLĐ Thành phố, cán bộ được biểu dương phải có thời gian làm công tác Công đoàn, công tác nữ công từ 3 năm trở lên tại đơn vị trong giai đoạn 2017-2022. Ban Nữ công Công đoàn cơ sở và Ban Nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi cán bộ công tác phải có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; đóng vai trò nòng cốt tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác nữ công, gắn với một số tiêu chuẩn cụ thể theo từng cấp.

Sẽ biểu dương 60 nữ cán bộ Công đoàn, nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022
LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ. Ảnh minh họa.

Chẳng hạn như đối với nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu thì hàng năm, tham mưu tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất một hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ đoàn viên, người lao động tại đơn vị; tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương cho lao động nữ; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ và thương lượng, đề xuất thành công đưa vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị ít nhất một quy định có lợi hơn quy định của pháp luật…

Hay đối với nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiêu biểu được tuyên dương thì Ban Nữ công nơi cán bộ đó công tác phải thực hiện xuất sắc các nội dung như: chỉ đạo thành lập được 100% Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở ở khu vực Nhà nước và 90% trở lên ở Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước; Có sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Tham mưu chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị Nghị quyết của Công đoàn liên quan đến công tác vận động nữ CNVCLĐ; Có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tham mưu triển khai các hoạt động chăm lo cho lao động nữ, nữ đoàn viên, người lao động…

LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên khi xét chọn đối với nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên (trong đó có trên 30% là lao động nữ); các cán bộ có thời gian tham gia công tác công đoàn, công tác nữ công từ 5 năm trở lên; cán bộ được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố hoặc Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố trong 5 năm trở lại đây (2017-2022)…

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: việc lựa chọn biểu dương, tôn vinh nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu các LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch, gửi ảnh và hồ sơ đề nghị biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 về LĐLĐ thành phố Hà Nội (qua Ban Nữ công) trước ngày 31/8.

LĐLĐ Thành phố sẽ xét chọn và tổ chức Lễ biểu dương 60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/se-bieu-duong-60-nu-can-bo-cong-doan-nu-cong-thu-do-tieu-bieu-giai-doan-2017-2022-144582.html