Sở Tư pháp sẽ đề xuất giải pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid

Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố về giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7/5/2023 của Chính phủ.

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vừa sơ kết công tác tư pháp 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, trong 9 tháng qua, các lĩnh vực công tác Tư pháp của Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, về công tác hành chính tư pháp và lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; tham mưu UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định không thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên Cổng Dịch vụ công.

Sở Tư pháp sẽ đề xuất giải pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid
Sở Tư pháp Hà Nội giao ban công tác 9 tháng đầu năm

Đồng thời, triển khai Dịch vụ công liên thông, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn sử dụng tạo lập, trình ký, ký số bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính.

Kết quả, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 20/9/2023, tổng số hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em là 62.672 trường hợp. Trong đó, đăng ký khai sinh 62.672 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%; cấp Thẻ Bảo hiểm y tế 60.813 trường hợp, đạt tỷ lệ 97 %; đăng ký thường trú 53.602 trường hợp, tỷ lệ 85 %.

Tổng số hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí là 9.162; trong đó khai tử 9.162 trường hợp, tỷ lệ 100%; xóa đăng ký thường trú 5.864 trường hợp, tỷ lệ 64 %; hưởng chế độ tử tuất 1.476 trường hợp, tỷ lệ 16%; hỗ trợ chi phí mai táng 2.624 trường hợp, tỷ lệ 28%; hưởng mai táng phí 2.345 trường hợp, tỷ lệ 25%.

Đồng thời, Sở đã triển khai thực hiện việc số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, đề nghị Công an thành phố Hà Nội kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, cư trú, xuất nhập cảnh, tổ chức tập huấn cho các quận, huyện, thị xã về số hóa sổ hộ tịch. Đến nay, 10/30 quận, huyện đã số hóa sổ hộ tịch với tổng số 3.041.730 trường hợp.

Về lĩnh vực lý lịch Tư pháp, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Sở đã tiếp nhận 74.199 yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp; đã cấp được 74.148 phiếu cho công dân (52.055 Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1, 22.093 Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2), trong đó số Phiếu Lý lịch Tư pháp đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 9 tháng qua là 26.462 hồ sơ, công dân chuyển kết quả về nhà qua dịch vụ bưu chính 24.500 hồ sơ.

Sở Tư pháp sẽ đề xuất giải pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội

Sở Tư pháp cũng đã trình UBND Thành phố ban hành các Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính; ủy quyền 10 thủ tục hành chính từ UBND Thành phố về Sở Tư pháp; ủy quyền 3 thủ tục hành chính từ Chủ tịch UBND Thành phố về Giám đốc Sở; ban hành 4 Quyết định ủy quyền 35 thủ tục hành chính các lĩnh vực Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Trợ giúp pháp lý, các thủ tục thuộc khối Bổ trợ tư pháp; hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp ký giải quyết 16 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thành phố.

Trong những tháng cuối năm, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Sở Tư pháp tiếp tục tiếp nhận và cấp phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân theo 3 hình thức trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công. Đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố để tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của công dân và hồ sơ liên thông giải quyết thủ tục hành chính với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố về giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ. Đồng thời, rà soát và tham mưu đề xuất giảm mức phí yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để khuyến khích công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3561/VPCP-KSTT ngày 18/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Sở Tư pháp cũng đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông, đơn vị FPT sớm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Thành phố để việc tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố thực sự tạo điều kiện cho công dân trong việc khai thông tin.

 

Phương Thảo