Sóc Sơn (Hà Nội): Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Trong 2 ngày 7 và 8/12/2023, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã chấm thẩm định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Chính quyền và nhân dân đồng lòng

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên ngay sau khi huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn đã đoàn kết đồng lòng “Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao”.

ntmss8.jpg
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường chủ trì hội nghị “Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 30a-KH/HU ngày 18/6/2021 của Huyện ủy Sóc Sơn, Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện Sóc Sơn về Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 02 của Huyện ủy Sóc Sơn về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

ntmss5.jpg
Những con đường của “Ý Đảng lòng dân”

Từ đầu năm 2023, để phục vụ mục tiêu hoàn thành các Chương trình của Thành ủy và Huyện ủy trong năm 2023, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ), tổ công tác giúp việc BCĐ triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình 02 của Huyện ủy Sóc Sơn; phân công nhiệm vụ BCĐ, tổ công tác giúp việc BCĐ. Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại cơ sở góp phần thực hiện thành công Chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao”.

ntmss1.jpg
Hình ảnh các thành viên trong đoàn thẩm định tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Kết quả của “Ý Đảng lòng dân”

Kết quả trong 2 ngày 7 và 8/12, Đoàn thẩm đỉnh của thành phố Hà Nội do ông Ngọ Văn Ngôn – Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội làm trưởng đoàn; cùng đại diện các sở, phòng ban chuyên môn thành phố Hà Nội đã chấm điểm nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu cho các xã như sau:

ntmss13.jpg
Hình ảnh các thành viên trong đoàn thẩm định tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Xã Phú Minh đạt 97,2/100 điểm, xã Phú Cường đạt 96,2/100 điểm, xã Xuân Giang đạt 95,65/100 điểm NTM nâng cao, xã Quang Tiến đạt 96,3/100 điểm NTM nâng cao và xã Nam Sơn đạt 95,5/100 điểm NTM nâng cao. Như vậy, xã Phú Minh, Phú Cường, xã Xuân Giang, xã Quang Tiến và xã Nam Sơn, đủ điều kiện trình UBND thành phố xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

ntmss12.jpg
Một số hình ảnh của đoàn thẩm định tại các xã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
ntmss7.jpg
Hình ảnh đoàn thẩm định thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại các xã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Ba xã Đức Hòa, Phù Lỗ và Phù Linh, đủ điều kiện trình UBND thành phố xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

ntmss10.jpg
Một số hình ảnh của đoàn thẩm định tại các xã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
ntmss9.jpg

Những kết quả đã đạt được là minh chứng của “Ý Đảng lòng dân” rõ ràng nhất cho mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng giàu mạnh, hiện đại, văn minh và thân thiện.

 

Như Anh

Sóc Sơn (Hà Nội): Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao (nguoihanoi.vn)