Sớm đưa vào sử dụng hệ thống bản đồ địa chính số

Thời gian qua, nhiều cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đẩy nhanh và đưa vào sử dụng hệ thống bản đồ địa chính số làm cơ sở để quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân…

Những khó khăn, vướng mắc

Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, theo UBND Thành phố: Ngày 27/11/2014, UBND Thành phố có Quyết định số 6264/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội, thời gian thực hiện: 2015 – 2018.

Tiếp đến, ngày 26/5/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội đến hết năm 2021.

Ngày 29/9/2021, UBND Thành phố có Quyết định 4287/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2015-2022 (Sở Tài nguyên và Môi trường đang báo cáo các cơ quan liên quan đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2024).

Đến nay, dự án cơ bản đã thực hiện hạng mục đo đạc trên 27/27 quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi Dự án; đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ ngoại nghiệp và tổ chức nghiệm thu 475/489 xã, phường, thị trấn, 14 phường, xã còn lại đơn vị thi công đã thực hiện công tác đo đạc ngoại nghiệp, chưa nghiệm thu.

Sớm đưa vào sử dụng hệ thống bản đồ địa chính số
Sử dụng hệ thống bản đồ địa chính số làm cơ sở để quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thuận tiện hơn (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, quá trình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố phức tạp. Sản phẩm bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử, bằng nhiều phương pháp quản lý, công nghệ khác nhau, trên các hệ quy chiếu không đồng nhất. Vì vậy, đòi hỏi cần thời gian để biên tập, chỉnh lý lại các loại bản đồ địa chính đã có đưa về cùng hệ quy chiếu tọa độ và đầy đủ các dữ liệu, thông tin theo quy định hiện hành mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Nhà nước.

Dự án triển khai song song với chương trình dồn điền đổi thửa và một số dự án khác có liên quan. Trong quá trình khiển khai, dự án áp dụng phần mềm VILIS 2.0 nhưng do Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi quy định về chuẩn dữ liệu, phần mềm này chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã và đang vận hành thử nghiệm hệ thống phần mềm VBDLIS (được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và sẽ báo cáo UBND Thành phố trước khi triển khai rộng rãi ra toàn địa bàn các quận, huyện…

Ngoài ra, trong quy trình thực hiện, một bước quan trọng là phải liên hệ với người dân, thực hiện kê khai, xác nhận quy chủ thửa đất… để biên tập nội nghiệp bản đồ, thực hiện họp dân, công bố công khai bản đồ, tiếp nhận ý kiến của người sử dụng đất, hiệu chỉnh bản đồ…

Tuy nhiên, dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 khiến các công việc này bị chậm trễ, gián đoạn, thậm chí có lúc buộc phải dừng, giãn cách xã hội. Mặt khác, đất đai thì biến động thường xuyên dẫn đến tăng các công việc, thời gian đơn vị thi công phải hiệu chỉnh biên tập nội nghiệp bản đồ.

Sớm hoàn thành thử nghiệm hệ thống phần mềm quản lý đất đai

Hiện, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị thi công, kiểm tra cho phù hợp thực tế, khớp nối hệ thống bản đồ địa chính các khu vực thực hiện dồn điền đổi thửa với hệ thống bản đồ địa chính của dự án.

Đồng thời điều chỉnh tách hạng mục Công nghệ thông tin của dự án ra thành hạng mục riêng, lập kế hoạch thuê hệ thống phần cứng và đường truyền phù hợp với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị thi công, kiểm tra nghiệm thu phối hợp UBND các xã, người dân để thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Sớm hoàn thành thử nghiệm hệ thống phần mềm quản lý đất đai VBDLIS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để đưa vào vận hành chính thức trên địa bàn 27 quận, huyện của dự án, đảm bảo quản lý cơ sở dữ liệu đất đai ở 3 cấp: Thành phố, huyện, xã.

Bản đồ địa chính số là sản phẩm bản đồ địa chính được số hóa, thiết kế, biên tập, lưu trữ và hiển thị trong hệ thống máy tính và các thiết bị điện tử. Nó có nội dung thông tin tương tự như bản đồ địa chính vẽ trên giấy song các thông tin này được lưu trữ dưới dạng số.

Bản đồ địa chính số được tạo ra theo hai phương pháp cơ bản, đó là: số hóa các bản đồ địa chính đã vẽ trên giấy hoặc biên tập từ số liệu đo đạc trên thực địa và số liệu đo ảnh hàng không.

Để thành lập bản đồ địa chính số cần nghiên cứu các chuẩn về bản đồ số và tổ chức dữ liệu. Đó chính là những quy định nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tính thống nhất trong mô tả, lưu trữ và hiển thị nội dung thông tin.

H.D
https://laodongthudo.vn/som-dua-vao-su-dung-he-thong-ban-do-dia-chinh-so-158972.html