Sơn Tây: Cử tri đồng thuận cao về việc sắp xếp đơn vị hành chính

Tại thị xã Sơn Tây, có 3 phường nằm trong diện sắp xếp đơn vị hành chính, gồm các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Quyền. Đáng chú ý, nhờ công tác tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai lấy ý kiến, về cơ bản cử tri các phường thuộc diện sáp nhập đều đồng thuận cao với phương án đưa ra.

Thị xã Sơn Tây có vị trí nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, diện tích tự nhiên 117,19 km2, dân số 18 vạn người. Địa giới hành chính của thị xã Sơn Tây ổn định từ năm 2009 đến nay với 15 đơn vị hành chính, bao gồm 9 phường (Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Xuân Khanh, Trung Hưng, Viên Sơn, Trung Sơn Trầm, Phú Thịnh) và 6 xã (Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Sơn Đông, Cổ Đông).

Trong Kết luận số 48-KL/TW, Bộ Chính trị đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030, toàn quốc hoàn thành sáp nhập huyện, xã còn lại có diện tích và dân số dưới chuẩn; huyện có diện tích dưới 30% và dân số dưới 200% quy định; xã diện tích dưới 30% và dân số dưới 300% quy định.

Sơn Tây: Cử tri đồng thuận cao về việc sắp xếp đơn vị hành chính
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cùng đoàn công tác thị xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại UBND phường Lê Lợi.

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong đó, tiêu chuẩn đối với thị xã về quy mô dân số từ 100.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 200km2 trở lên; đơn vị hành chính trực thuộc: số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên. Tiêu chuẩn của phường thuộc Thị xã thì dân số phải từ 5.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên.

Ngoài ra, Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025, yêu cầu các cấp sắp xếp đơn vị hành chính phải đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Tại thị xã Sơn Tây, có 3 phường thuộc diện phải sắp xếp gồm phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi. Nguyên nhân là bởi 3 phường đều không đảm bảo tiêu chí và phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Sau khi hợp nhất, phường mới sẽ có tên gọi là phường Ngô Quyền có tổng diện tích 2,08km2, quy mô dân số 25.749 người, đạt tiêu chuẩn đề ra.

Qua đánh giá của thị xã Sơn Tây, điểm thuận lợi khi sáp nhập 3 phường này là cả 3 đều là phường nội thị có diện tích liền kề và tiếp giáp quanh Thành cổ Sơn Tây. Đời sống người dân về cơ bản đồng nhất và cả 3 phường đều đang thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không có HĐND phường…

Đáng chú ý, sau khi thực hiện các bước theo quy định, trong các ngày từ 31/3 đến 2/4, các phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.

Tại phường Lê Lợi, với mục tiêu tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, phường Lê Lợi đã triển khai các hội nghị quán triệt đến toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư chi bộ tổ dân phố, cán bộ, đảng viên của phường để tổ chức thực hiện. Tất cả các chi bộ tổ dân phố đã tổ chức hội nghị thông tin sơ bộ về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Thành phố và thị xã.

Thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 của thị xã, UBND phường đã tổ chức hơn 10 hội nghị thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thị xã Sơn Tây; tăng thời lượng phát thanh và phát 2.650 tờ gấp tuyên truyền đến toàn bộ cử tri trên địa bàn phường. Đồng thời, UBND phường đã thành lập 5 tổ công tác và 14 tổ lấy ý kiến cử tri. Đáng chú ý, số phiếu cử tri đồng ý nhập 3 phường thành 1 phường đạt tỷ lệ cao. Đại bộ phận nhân dân đồng tình với công tác sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Tại phường Quang Trung cũng đã thực hiện niêm yết công khai danh sách cử tri tại 9 điểm ở các tổ dân phố và trụ sở UBND phường. Chủ tịch UBND phường Quang Trung Trương Quang Vinh cho biết, việc lấy ý kiến cử tri đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn.

Sơn Tây: Cử tri đồng thuận cao về việc sắp xếp đơn vị hành chính
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây, kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại phường Ngô Quyền, việc lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn được triển khai một cách bài bản, đúng quy trình. Trước đó, từ ngày 25/2, phường Ngô Quyền đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 ở 6 điểm, tại trụ sở UBND phường và 5 nhà văn hóa của các tổ dân phố với tổng số 4.158 cử tri. Phường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên và 12 tổ lấy ý kiến cử tri với 60 thành viên.

Được biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ mở rộng không gian phát triển cho các phường được sắp xếp. Sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tăng lương công chức.

Thị xã cũng sẽ tuyển chọn được người có chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống chính quyền. Chính lực lượng này sẽ làm cho hoạt động của bộ máy hành chính công tốt hơn, chất lượng cao hơn. Ngoài ra, việc sắp xếp lại 3 phường trên địa bàn Sơn Tây cũng tạo sự giao thoa, đa dạng về văn hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đinh Luyện