Sơn Tây: Đồng lòng bàn giao mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đang được thị xã Sơn Tây triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp. Tại các địa phương nơi có Dự án đi qua, công tác dân vận được xem là giải pháp “mềm”, đi trước mở đường góp phần thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng sớm “cán đích” đúng tiến độ.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 có tổng số 549 hộ gia đình và 2 tổ chức bị thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi là 176.197m2.

Trong đó, xã Xuân Sơn là địa phương có diện tích thu hồi đất lớn với 405 hộ và 1 tổ chức. Tổng diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn là 148.026,2m2. Đáng chú ý, xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, đi trước mở đường nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đưa chính sách bồi thường đến gần với người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, xã Xuân Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thi công đúng tiến độ.

Sơn Tây: Đồng lòng bàn giao mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413
Đơn vị thi công triển khai thực hiện Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413.

Bên cạnh sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phối hợp của từng cán bộ phụ trách còn có sự đồng lòng của người dân địa phương. Điển hình như hộ ông Đỗ Văn Tuyến – thôn Lễ Khê (xã Xuân Sơn) có 516,7m2 đất nông nghiệp bị thu hồi nằm trong Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413.

Ông Đỗ Văn Tuyến chia sẻ, khi biết đây là Dự án giao thông trọng điểm, góp phần giúp kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội liên vùng, gia đình ông thấy phấn khởi và đồng thuận bàn giao mặt bằng ngay sau khi được phổ biến.

Đáng chú ý, cùng với việc ủng hộ chủ trương chung của Nhà nước, gia đình ông Đỗ Văn Tuyến còn tuyên truyền, vận động những hộ dân xung quanh sớm bàn giao mặt bằng để Dự án được thi công đúng tiến độ.

Tương tự, hộ ông Trương Văn Can – thôn Nhân Lý (xã Xuân Sơn) cũng thông tin, bản thân ông luôn nhận thức rõ công tác giải phóng mặt bằng để thi công Dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Do vậy, gia đình ông luôn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan cũng như với chính quyền, hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, kiểm đếm tài sản để nhận 468.224.000 đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ông Trương Văn Can cũng chia sẻ, khi tuyến đường này đi vào khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân nên gia đình ông và các hộ dân nơi có tuyến đường đi qua đều đồng tình ủng hộ.

Sơn Tây: Đồng lòng bàn giao mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 góp phần kết nối, thúc đẩy giao thông liên vùng.

Ở Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 cũng xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong công tác dân vận. Ông Lê Hùng Sơn – cán bộ địa chính xã Xuân Sơn là ví dụ. Được biết, là cán bộ phụ trách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Lê Hùng Sơn đã phát huy tốt vai trò chuyên môn, vận dụng sáng tạo công tác dân vận, chú trọng phát huy dân chủ.

Ông Sơn cũng phối hợp tích cực với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây thực hiện công tác thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ; phê duyệt và trình phê duyệt phương án, chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo quy định; kịp thời tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến để trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin đầy đủ; xem xét áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương đầu tư của Nhà nước, chấp hành bàn giao mặt bằng.

Được biết, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 đang được thị xã Sơn Tây triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn, Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ hoàn thành tổ chức kiểm đếm đất và tài sản gắn liền trên đất đối với 549 hộ gia đình và 2 tổ chức với tổng diện tích thu hồi là 176.197m2; rà soát diện tích đất công, công ích, diện tích đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Hiện đơn vị thi công Dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Long Thành và Công ty TNHH Mạnh Quân đang khẩn trương triển khai thi công Dự án.

Theo kế hoạch, thị xã Sơn Tây phấn đấu hết tháng 1/2024 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng góp phần bảo đảm tiến độ thi công Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413 theo kế hoạch đã đề ra.

Đ.L