Sơn Tây: Giải đáp kiến nghị quanh công tác sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và giải đáp những thắc mắc về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn Thị xã. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán chủ trì hội nghị.

Sắp xếp đơn vị hành chính được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Bộ Chính trị (khóa XIII) nêu trong Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong Kết luận số 48-KL/TW, Bộ Chính trị đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2030, toàn quốc hoàn thành sáp nhập huyện, xã còn lại có diện tích và dân số dưới chuẩn; huyện có diện tích dưới 30% và dân số dưới 200% quy định; xã diện tích dưới 30% và dân số dưới 300% quy định.
Sơn Tây: Giải đáp kiến nghị quanh công tác sắp xếp đơn vị hành chính
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán giải đáp các kiến nghị, băn khoăn về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong đó, tiêu chuẩn đối với thị xã về quy mô dân số từ 100.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 200km2 trở lên, đơn vị hành chính trực thuộc: Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên. Tiêu chuẩn của phường thuộc Thị xã thì dân số phải từ 5.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên.

Ngoài ra, Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. UBND Thành phố yêu cầu các cấp sắp xếp đơn vị hành chính phải đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Sơn Tây: Giải đáp kiến nghị quanh công tác sắp xếp đơn vị hành chính
Đại biểu chia sẻ và kiến nghị những vấn đề xoay quanh công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại thị xã Sơn Tây, có 3 phường thuộc diện phải sắp xếp gồm phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi. Nguyên nhân là bởi 3 phường đều không đảm bảo tiêu chí và phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể: Phường Lê Lợi có diện tích tự nhiên là 0,90 km2, đạt 16,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.617 người, đạt 172,34 so với tiêu chuẩn; phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 0,76 km2, đạt 13,82% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.714 người, đạt 174,28% so với tiêu chuẩn và phường Ngô Quyền có diện tích tự nhiên là 0,42 km2, đạt 7,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.418 người, đạt 168,36% so với tiêu chuẩn.

Theo phương án sắp xếp của thị xã Sơn Tây, lấy Thành cổ Sơn Tây làm trung tâm, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường thành 1 phường mới. Phường mới lấy tên là Phường Ngô Quyền. Phường mới sẽ có diện tích tự nhiên 2,08km2 (đạt 37,82% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 25.749 người (đạt 514,98% so với tiêu chuẩn). Với phương án sáp nhập này, Thị xã sẽ tính toán phương án tối ưu nhất đảm bảo thuận lợi cho người dân và hoạt động của bộ máy hành chính mới, cũng như đảm bảo sự phát triển chung của Thị xã và phường mới thành lập.

Tại hội nghị, ông Đinh Duy Hưng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây đã thông tin về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình họp HĐND Thị xã thông qua nội dung sắp sếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thị xã Sơn Tây. Theo đó, thời gian lấy ý kiến cử tri thực hiện từ ngày 31/3/2024 đến ngày 2/4/2024.

Sơn Tây: Giải đáp kiến nghị quanh công tác sắp xếp đơn vị hành chính
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất và nêu kiến nghị với Thị xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Các băn khoăn về phương án sáp nhập 3 phường trên địa bàn cũng được các ban, ngành thị xã trả lời và giải quyết thấu đáo.

Được biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính sẽ mở rộng không gian phát triển cho các phường được sắp xếp. Sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tăng lương công chức. Thị xã cũng sẽ tuyển chọn được người có chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống chính quyền. Chính lực lượng này sẽ làm cho hoạt động của bộ máy hành chính công tốt hơn, chất lượng cao hơn. Ngoài ra, việc sắp xếp lại 3 phường trên địa bàn Sơn Tây cũng tạo sự giao thoa, đa dạng về văn hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Với việc sáp nhập 3 phường trên địa bàn, Thị xã sẽ hỗ trợ tối đa cho công dân khi thay đổi giấy tờ tùy thân, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan do thay đổi tên gọi địa giới hành chính. Việc đổi căn cước sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khi triển khai sáp nhập, Thị xã sẽ cử các tổ công tác xuống trực tiếp tổ dân phố để hỗ trợ người dân chuyển đổi giấy tờ tùy thân với mục tiêu nhanh nhất có thể, không bị gián đoạn. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, các đơn vị hành chính liên quan đến việc điều chỉnh trong việc thay đổi địa chỉ, giấy tờ, con dấu… UBND Thị xã sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể cả về nội dung và thời gian làm việc để hướng dẫn UBND phường trong việc giải quyết các vấn đề cần thiết nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, hoạt động kinh doanh.
Đinh Luyện