Sơn Tây: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư

Chiều 14/3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư – năm 2024 trên địa bàn Thị xã.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây Hà Việt Phong thay mặt Ban tổ chức, thông qua kế hoạch, thể lệ cuộc thi tới hơn 300 đại biểu dự, gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, Bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố, lãnh đạo các đơn vị quân đội, học viện, nhà trường trên địa bàn thị xã.

Theo đó, nội dung cuộc thi tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính gồm: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sơn Tây: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” trên địa bàn Thị xã.

Về tiêu chí của tác phẩm dự thi, theo Ban Tổ chức, tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt). Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Ngoài ra, các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). Với tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi ngay sau Lễ phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 29/4 (từ ngày 6 – 10/5 sẽ tổ chức chấm Sơ khảo cấp Thị xã). Vòng Chung khảo sẽ được tổ chức chấm từ ngày 13 – 17/5. Ngày 30/5, Thị xã sẽ gửi bài dự thi xuất sắc tham gia dự thi cấp Thành phố. Tháng 8/2024 sẽ tổ chức trao giải và tổng kết cuộc thi cấp Thị xã.

Điểm nhấn tại Cuộc thi lần này là chia rõ thành 5 thể loại tham gia, gồm: Tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh và video clip. Cơ cấu giải thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 1 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo (nếu có) và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất tham dự…

Sơn Tây: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư
Các đại biểu Thành phố và Thị xã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết: Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” trên địa bàn thị xã Sơn Tây góp phần tích cực vào thành công chung của “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” do Trung ương và Thành phố phát động, đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Cuộc thi được triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, giúp lan tỏa ý nghĩa tích cực, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đinh Luyện