Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn thông tin, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, dự kiến ngày 17/12, tại không gian Phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã lần thứ Nhất – năm 2022.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thị xã, Liên hoan được tổ chức nhằm thực hiện Chương trình công tác và hoạt động phối hợp năm 2022; Kế hoạch của Thị xã về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022); kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022).
Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022
Thời gian qua, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động Thị xã. Ảnh: Đinh Luyện

Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Liên hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã Sơn Tây lần thứ Nhất – năm 2022.

Ông Hứa Đức Tuấn nhấn mạnh, chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các cơ quan, đơn vị quân đội và Công đoàn các cơ sở ngày càng phát triển, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn các cấp.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, học viên, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang và công nhân, viên chức, người lao động các cơ sở trên địa bàn thị xã tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; là cơ hội để truyên truyền, quảng bá hình ảnh thị xã Sơn Tây, lực lượng vũ trang và tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022
Các chương trình văn hóa, văn nghệ được tổ chức cho thấy vị trí, vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động. Ảnh: Đinh Luyện

Với Slogan “Sắc son niềm tin theo Đảng”, chương trình nghệ thuật sẽ có chủ đề “Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không; 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thời gian tổ chức dự kiến vào tối 17/12, các đơn vị tham gia chương trình Liên hoan sẽ diễn ra với hình thức đơn ca hoặc song ca có múa phụ họa; hát múa tốp ca múa phụ họa. Cơ cấu giải thưởng toàn đoàn Ban Tổ chức trao sẽ gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và giải Khuyến khích.

Được biết, Sơn Tây là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị của di sản văn hóa xứ Đoài, mang nhiều dấu ấn đặc biệt trong văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa tứ trấn của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

Ý thức được sứ mệnh của văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển văn hóa và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, “Văn hóa còn thì dân tộc tộc còn” và các chương trình, nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng trên địa bàn Thủ đô, thời gian vừa qua, thị xã Sơn Tây đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch.

Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022
Qua các phong trào văn hóa, văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị quân đội và Công đoàn các cơ sở đã góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, đồng thời là cơ hội để truyên truyền, quảng bá hình ảnh thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Trong đó chú trọng các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh, văn hóa và trải nghiệm trên cơ sở khai thác, phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người.

Ở góc độ tổ chức Công đoàn, thời gian qua LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã tập hợp, quy tụ sức mạnh của công nhân, viên chức, người lao động Thị xã, chung tay xây dựng Sơn Tây; chung tay gìn giữ và phát triển văn hóa, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động thị xã.

 

Đinh Luyện