Sơn Tây: Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ngày 9/3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, thị xã Sơn Tây đã được những kết quả nổi bật, toàn diện về văn học nghệ thuật, tạo được bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân thị xã trong việc xây dựng, phát triển nền văn học nghệ thuật.
Sơn Tây: Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, cụ thể hóa bằng việc ban hành 54 văn bản, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ thị xã tới cơ sở để quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng đó, Thị ủy Sơn Tây cũng ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật sát với tình hình thực tế của thị xã và cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các đề án, kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện ở các cấp. Việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

Trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp đã chú ý tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích văn nghệ sĩ phát huy năng lực, tư duy sáng tạo. Phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng được tập trung theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh hành động tích cực để góp phần đẩy lùi tiêu cực.

Sơn Tây: Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, trong năm 2022, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đã được triển khai trên địa bàn như: Tổ chức chương trình Tết Làng Việt, khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài, khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Đêm hội trăng rằm Trung thu Thành cổ – Sơn Tây xứ Đoài, Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Lễ hội kinh khí cầu Bình minh trên Thành cổ…

Bên cạnh đó, trong 15 năm, nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, thơ ca… được hình thành, vừa góp phần cổ vũ, động viên quần chúng tham gia lao động nghệ thuật, khai thác, truyền bá các giá trị văn hóa, văn nghệ cổ truyền, vừa đa dạng hóa các phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Qua đó xây dựng con người thị xã phát triển toàn diện, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp này, 16 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới được Thị ủy Sơn Tây tuyên dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 614 -KH/TU về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây”.

Sơn Tây: Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Quang cảnh hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại thị xã Sơn Tây.

Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Sơn Tây nói riêng và đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây đã thông qua kế hoạch, thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Được biết, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến 17h ngày 1/5/2023. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Căn cứ kết quả chấm thi, Ban tổ chức sẽ gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Thành phố.

Đinh Luyện – Phan Thanh
https://laodongthudo.vn/son-tay-tong-ket-15-nam-xay-dung-va-phat-trien-van-hoc-nghe-thuat-trong-thoi-ky-moi-153270.html