Sơn Tây: Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả

Thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính, gồm 9 phường, 6 xã. Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị Thị xã đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thống nhất trên địa bàn thị xã.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Trung ương, Thành phố về việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; chú trọng công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, tạo sự ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Sơn Tây: Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả
Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân Sơn Tây. Ảnh: Phan Thanh

Cùng đó, Thị xã cũng tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội đồng nhân dân phường trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phường, thực hiện việc bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch phường, chuyển công chức đang làm việc tại Ủy ban nhân dân phường thành công chức do Ủy ban nhân dân thị xã quản lý đảm bảo quy trình, thời gian, đáp ứng ngay khi thực hiện mô hình.

Được biết, hiện số lượng cán bộ, công chức tại 9 phường là 147 người (thiếu 25 người so với chỉ tiêu biên chế được giao). Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đang tổ chức tuyển dụng công chức các phường theo quy định.

Hiện 9/9 phường đã thực hiện ủy quyền cho 11 công chức Tư pháp – Hộ tịch ký chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định. Việc ủy quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả trong quản lý, điều hành, giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chứng thực tại phường cũng như giảm tải công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhận được sự đồng thuận từ nhân dân, công chức các phường và cả hệ thống chính trị.

Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phan Thanh
https://laodongthudo.vn/son-tay-xay-dung-chinh-quyen-do-thi-tinh-gon-hieu-qua-153039.html