Sửa Luật Thủ đô: Xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với đô thị đặc biệt

Hội Luật gia thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Nhiều luật gia đã quan tâm, góp ý các nội dung về tổ chức chính quyền đô thị nhằm hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo cơ chế thực sự vượt trội cho đô thị đặc biệt.

Nhiều đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật lần này đã quy định một số thẩm quyền đặc thù cho Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố thuộc thành phố Hà Nội, đảm bảo quyền chủ động, linh hoạt cho chính quyền HĐND, UBND; đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo quản trị đô thị mới có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt.

Theo Điều 9, thành phố Hà Nội được bầu 125 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, trong đó có ít nhất 25% tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách. Theo các luật gia, dự thảo Luật quy định tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố từ 95 lên 125 đại biểu; tăng tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25% là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ Phạm Thị Thanh Giang đề nghị, cần làm rõ, quy định cụ thể cơ cấu, ưu tiên của Hà Nội như thế nào để có thể chốt, đề xuất số lượng 125 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trong dự thảo Luật.

Luật gia Vũ Đình Thọ – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Giảng Võ (quận Ba Đình) cho biết theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực tế hiện nay, số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đang là 95 đại biểu, so với bình quân cả nước còn khá thấp.

Sửa Luật Thủ đô: Xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với đô thị đặc biệt
Các luật gia thuộc Hội Luật gia Hà Nội góp ý xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Luật gia Vũ Đình Thọ cho rằng, dân số Thủ đô đang tiếp tục gia tăng từ cả 2 nguồn là gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. Hơn nữa, dự báo dân số Hà Nội cao hơn so với quy hoạch đã định (quy hoạch điều chỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 11 triệu người và đến năm 2050 khoảng 14 triệu người). Như vậy, có thể nhận thấy tỷ lệ giữa số lượng đại biểu HĐND Thành phố so với dân số Thủ đô đang mất cân đối; việc tăng lên nhanh chóng của dân số Thủ đô cũng kéo theo phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Do đó, luật gia Vũ Đình Thọ cho rằng, để đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý địa phương thì cần phải xem xét và điều chỉnh số lượng đại biểu HĐND phù hợp với thực tế.

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cùng quan tâm đến quy định về tổ chức chính quyền đô thị trong dự thảo Luật. Ông Tuyến nhìn nhận, Chương II “Tổ chức chính quyền đô thị” là chương mới trong Dự thảo Luật và trong chương này, các quy định rất đầy đủ, chi tiết, có thể phân cấp, phân quyền cho chính quyền đô thị thành phố Hà Nội cũng như các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Điểm mới nhất, đó là tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố.

Đồng thời, xác định rõ là chính quyền địa phương ở cấp huyện thì thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bổ sung phân cấp, phân quyền cho chính quyền đô thị của quận, của thị xã và của Thành phố trực thuộc thành phố Hà Nội cũng như chính quyền địa phương của các phường và thị trấn.

Các ý kiến phát biểu cũng cho rằng, với những quy định cụ thể trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, chắc chắn sau khi Luật có hiệu lực thi hành, chính quyền các quận, huyện và chính quyền thành phố trực thuộc thành phố Hà Nội cũng như các xã, phường, thị trấn sẽ được tăng thêm các thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến cũng góp ý, cần quy định thêm mức tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô. “Luật đã giao cho HĐND quy định chi tiết, tuy nhiên tôi nghĩ có thể quy định ngay ở trong Luật sẽ phù hợp hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng tăng gấp hai lần, tại sao Hà Nội lại không quy định luôn ở trong Luật Thủ đô mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Thủ đô cũng tăng gấp hai lần? Như vậy sẽ đảm bảo được quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô”, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội đề xuất.

Phương Thảo