Sức lan toả từ công tác dân vận chính quyền

Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà nước. Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Hiệu quả trong triển khai mô hình chính quyền đô thị

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được quan tâm thực hiện, gắn với việc mới, việc khó; bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó, hiệu quả dân vận trong việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã được thấy rõ.

Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm Phạm Ngọc Thúy cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã, trong đó có quận Hoàn Kiếm. Theo đó, với cách thức, mô hình hoạt động mới, Ủy ban nhân dân (UBND) phường được xác định là chính quyền địa phương ở phường, là cơ quan hành chính thuộc UBND quận.

Kỳ 3: Sức lan toả từ công tác dân vận chính quyền
Thời gian qua, việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được người dân đồng tình, ủng hộ.

Hơn 40 năm, Thủ đô Hà Nội, trong đó quận Hoàn Kiếm thực hiện mô hình chính quyền địa phương tại đô thị cũng như tại nông thôn. Chức năng, nhiệm vụ, phương pháp quản lý tại quận, tại phường về cơ bản cũng giống như tại huyện, tại xã. Khi thay đổi mô hình tổ chức, phương pháp quản lý bước đầu gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Một số thiết chế phải được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả hoạt động, cũng như đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân.

Đặc biệt, khi tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị về bản chất có sự thay đổi rất lớn đó là không còn tổ chức HĐND tại các phường. Thời điểm đó, đã có những băn khoăn được đặt ra, như: “Liệu tiếng nói, quyền làm chủ của người dân có bị hạn chế khi không còn đại biểu HĐND phường; sự lan tỏa các chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền đến nhân dân có bị ảnh hưởng?…”.

Trước những khó khăn và yêu cầu tình hình mới đặt ra, Phòng Nội vụ quận đã chủ động tham mưu lãnh đạo UBND quận tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể.

Theo đó, tham mưu tích cực ban hành, triển khai các văn bản thế chế hóa chủ trương của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực đối với người dân; thực hiện quan điểm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tham mưu UBND quận hướng dẫn UBND 18 phường xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị, thực hiện phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức đảm bảo “rõ người, rõ việc” thuận lợi trong hoạt động chỉ đạo điều hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo về cải cách chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ, có, trách nhiệm phục vụ nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng giữa người dân và chính quyền; phối hợp Văn phòng HĐND và UBND, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

“Có thể nói, trên đây đều là những công việc, việc làm hết sức thiết thực, cụ thể hóa để công tác dân vận chính quyền trong cơ quan Nhà nước thực sự phát huy hiệu quả. Đi vào cuộc sống nhân dân trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị – mô hình được đánh giá bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, mang đến sự hài lòng cho người dân”, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh…

Nhận xét về công tác dân vận của quận Hoàn Kiếm trong công tác thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bà Lê Thị Hương (ở phường Lý Thái Tổ) cho biết, các cấp chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân bằng những biện pháp phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực.

“Người dân từ chỗ chưa biết, chưa hiểu về mô hình chính quyền đô thị, hiệu quả của chuyển đổi số đã thấy được những lợi ích thiết thực hướng đến người dân. Ý kiến của người dân vẫn được các cấp chính quyền ghi nhận, giải quyết đầy đủ. Từ đó, hiểu và chung tay cùng các cấp chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”, bà Hương bày tỏ.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có sự phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực. Các huyện, quận, thị xã ở thành phố Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đặt ra nhiều vấn đề, đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới hơn nữa công tác dân vận của chính quyền cấp huyện. Thời gian qua, Hà Nội đã từng bước đổi mới và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền cấp huyện (huyện, quận, thị xã) bằng nhiều hình thức, phương pháp mới, phù hợp.

Có thể thấy, trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền cấp huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Tuy nhiên, công tác trên cũng còn không ít những hạn chế, bất cập. Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở thành phố Hà Nội thời gian tới là yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Thủ đô.

Theo Phòng Nội vụ quận Đống Đa, thời gian qua, nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa, quận đã ban hành thông tri 05-TT/QU ngày 4/11/2021. Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền của quận theo hướng sâu sát cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ, việc phát sinh trong nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sâu sát, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực khó, phức tạp. Mở rộng dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên địa bàn quận.

Kỳ 3: Sức lan toả từ công tác dân vận chính quyền
Bước chuyển biến mới về nhận thức trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền quận Đống Đa theo hướng sâu sát cơ sở.

Các cấp chính quyền đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền các quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi về ứng xử, giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Thành ủy Hà Nội phát động. Triển khai có hiệu quả hai quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc của Thành ủy; xây dựng, triển khai kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến các đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử quận Đống Đa tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, UBND các phường tiếp tục xây dựng và triển khai 9 mô hình tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu…

UBND quận Đống Đa cũng đã phổ biến đến đông đảo tầng lớp nhân dân thực hiện Đề án của Thủ thướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Nhất là vận động nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư; từng bước hạn chế các vi phạm pháp luật; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

“Sự tham gia tích cực của nhân dân kết hợp với hoạt động của các cơ quan chức năng của chính quyền cấp cơ sở và chính quyền Thành phố thông qua công tác dân vận đã góp phần làm cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm đạt được kết quả tích cực”, lãnh đạo Phòng Nội vụ quận Đống Đa nhấn mạnh.

Trong những năm qua, UBND quận đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển văn hóa – xã hội và đạt được kết quả đáng khích lệ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được quan tâm hỗ trợ, phát triển mạnh. Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình và chính sách dân số và phát triển được các phường triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và thực hiện.

Bên cạnh đó, các phòng, ban tăng cường tuyên truyền, kết hợp với việc thực hiện nhiều biện pháp, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi. Các chương trình vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, bảo đảm các quyền của phụ nữ và trẻ em được chính quyền cấp huyện tích cực triển khai và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền của quận cũng còn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể, quận Đống Đa có số lượng dân cư rất lớn, đa dạng về cơ cấu, trình độ, lượng dân cư tạm trú đông… là những khó khăn lớn đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp quận nói chung và công tác dân vận của chính quyền các phường nói riêng; một bộ phận cán bộ, công chức còn có nhận thức chưa đúng về công tác dân vận của chính quyền cấp quận; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn trong thực hiện công tác dân vận có lúc, có nơi chưa chặt chẽ…

H.Duy – K.Tiến

Kỳ 3: Sức lan toả từ công tác dân vận chính quyền (laodongthudo.vn)