Tách giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập: Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4

Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đỗ Đình Phan cho biết, với Dự án Vành đai 4, Hà Nội đã đề xuất tách công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thành dự án thành phần độc lập để triển khai ngay sau khi chủ trương đầu tư được duyệt. Từ đó, GPMB không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật mang tính chất chuyên ngành của công trình.

Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cơ sở tách công tác GPMB thành dự án thành phần độc lập thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 được quy định tại Điều 5, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Cụ thể, Điều 5, Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A”.

Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4
Dự án Vành đai 4 triển khai qua địa phận huyện Mê Linh.

Ông Đỗ Đình Phan cho biết, ưu điểm của việc tách GPMB thành dự án thành phần độc lập là có thể triển khai song song công tác bồi thường GPMB đối với công tác lập dự án thành phần GPMB; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thành phần GPMB thường sẽ triển khai nhanh hơn so với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư do không có yếu tố kỹ thuật phức tạp, không phải thỏa thuận với nhiều đơn vị quản lý, khối lượng công việc ít hơn… dẫn đến rút ngắn được thời gian thực hiện.

Ngoài ra, việc giao địa phương thực hiện nhiệm vụ GPMB hoặc chủ đầu tư dự án thành phần GPMB trên địa bàn để các địa phương chủ động và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB chung của các dự án. Đặc biệt sẽ tạo được quỹ đất sạch trước khi trao thầu xây dựng.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đỗ Đình Phan, với Dự án Vành đai 4, công tác GPMB, tái định cư được xác định là khâu “trọng điểm của trọng điểm”. Bởi vậy, Hà Nội đã đề xuất tách công tác GPMB thành dự án thành phần độc lập để triển khai ngay sau khi chủ trương đầu tư được duyệt. Từ đó, GPMB không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật mang tính chất chuyên ngành của công trình.

Nói cách khác, dự án được thực hiện GPMB ngay sau khi có chỉ giới đường đỏ được phê duyệt và khi dự án thành phần xây lắp được duyệt hồ sơ cắm mốc GPMB sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung cho phù hợp (đảm bảo việc GPMB đi trước một bước) nhằm đảm bảo có mặt bằng thi công trước khi trao thầu.

Ông Đỗ Đình Phan cho rằng, qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội kinh nghiệm được rút ra là cần phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Ngoài ra, từ Dự án Vành đai 4 cũng cho thấy, việc tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở đã phát huy hiệu quả.

Hiệu quả nhìn từ dự án Vành đai 4
Các lãnh đạo địa phương nơi có Dự án Vành đai 4 đi qua thường xuyên rà soát, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án.

Cụ thể, Dự án đường Vành đai 4, Thành phố đã giao và ủy quyền cho các quận, huyện trong việc thực hiện công tác GPMB, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các quận, huyện tổ chức ký giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ theo ngày, thực hiện rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính một cách tối đa (đã thực hiện đường tiếp nhận văn bản riêng về Dự án đường Vành đai 4 và đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục từ 24-48 tiếng tại mỗi cơ quan, đơn vị)… đã giúp thúc đẩy tiến độ dự án.

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, việc tách công tác GPMB thành dự án thành phần độc lập để triển khai ngay khi chủ trương được duyệt sẽ tranh thủ được thời gian chuẩn bị dự án, giúp GPMB đi trước một bước.

Đồng thời trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB của từng địa phương cần vận dụng chính sách để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, trong đó thành phố Hà Nội chọn những khu tái định cư có điều kiện mặt bằng, giao thông thuận lợi, tốt nhất cho người dân. Các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến cuộc sống, sinh kế của người dân trong diện di dời với mục tiêu nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ để người dân yên tâm sinh sống và làm việc đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đinh Luyện