Tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12 để xem xét, thảo luận Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm đã bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa của huyện; phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.
Tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học báo cáo tại kỳ họp

Việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phủ hợp, tạo tiền đề cho Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; khai thác được tối đa lợi thế kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của người dân; củng cố hơn nữa cho Gia Lâm trong thế trận phòng thủ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trong tương lai, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của đô thị; hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá… từ đó nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ với điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt…

Về tiêu chuẩn, Gia Lâm đã bảo đảm đạt 5/5 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn thành lập quận, 31/31 tiêu chí, theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính được sửa đổi theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15; các khu vực dự kiến thành lập phường đã đạt 4/4 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn để thành lập các phường thuộc quận theo quy định. Thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng 116,64km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 309.353 người của huyện; từ 22 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn được điều chỉnh, địa giới hành chính 4 đơn vị, hợp nhất 12 đơn vị xã, thị trấn, để thành lập 16 đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Gia Lâm.

Tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm
Đại biểu nêu ý kiến tại kỳ họp.
Tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm
Toàn cảnh kỳ họp.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm ngày 27/8 vừa qua, đã có 196.203/198.013 cử tri đồng ý về việc thành lập quận Gia Lâm, đạt 99%; có 195.835/198.013 cử tri đồng ý về việc thành lập phường thuộc quận Gia Lâm; 99,07% cử tri đồng ý về việc điều chỉnh địa giới hành chính tại 4 đơn vị: Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và thị trấn Trâu Quỳ.

Tại kỳ họp, một số đại biểu HĐND đã nêu ý kiến, phản ánh tới HĐND huyện về tâm tư, nguyện vọng của cử tri còn băn khoăn như: Về cơ sở hạ tầng cần được tiếp tục đầu tư nhằm bảo đảm hơn nữa các tiêu chí phường; việc thực hiện các thủ tục hành chính cần nhanh, gọn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác cán bộ nữ…

100% đại biểu HĐND huyện Gia Lâm tham dự kỳ họp đã biểu quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính 4 xã, thị trấn và chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 165/TTr-UBND, ngày 28/8 của UBND huyện Gia Lâm.

P.Diệp
https://laodongthudo.vn/tan-thanh-chu-truong-thanh-lap-quan-gia-lam-159853.html