Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 3/2023

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023 lực lượng sẽ triển khai là đẩy mạnh công tác tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại 56 vị trí, huy động 180 lượt cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên/ngày.

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 3/2023

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng duy trì công tác phối hợp với các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nắm bắt tình hình về trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các điểm nút giao thông, khu vực, tuyến đường có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông để kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở phương án giải quyết.

Được biết, hiện Thanh tra Sở cũng xây dựng phương án phối hợp với Ban duy tu để thông tin các sự cố về giao thông, bất cập trong công tác tổ chức giao thông, công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố; đảm bảo kịp thời giải quyết, khắc phục các sự cố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Bố trí cán bộ, nhân viên ứng trực trong các giờ (sáng từ 6h30 đến 8h, chiều từ 17h đến 19h) tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn Thành phố theo phương án của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/tang-cuong-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-thang-32023-153040.html