Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3775/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, địa phương cùng hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).

bhyt....jpg

9 tháng năm 2023 chiếm 81% dự toán chi KCB BHYT Chính phủ giao năm 2023, dẫn đến nguy cơ chi BHYT vượt dự toán. (ảnh: HNM)

Theo văn bản, 9 tháng năm 2023, số chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn Hà Nội tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 81% dự toán chi KCB BHYT Chính phủ giao năm 2023, dẫn đến nguy cơ chi BHYT vượt dự toán.

Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các bên liên quan tăng cường kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, phòng chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.

Căn cứ vào kết quả giám định bảo hiểm y tế, phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh, các bên kiên quyết từ chối thanh toán bảo hiểm y tế với các chi phí không hợp lý, sai quy định. Cùng với đó, các bên thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí KCB BHYT, đề nghị cơ quan BHXH thanh toán theo quy định…

Thực hiện chuyên môn KCB, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu các cơ sở KCB chỉ định thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân BHYT đúng quy định, quy trình chuyên môn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến TP tập trung KCB theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, các bệnh mà tuyến dưới không thực hiện được.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh gia tăng chi phí BHYT với số tiền lớn, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về nội dung này.

Đặc biệt, các cơ sở y tế không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng quyền lợi BHYT. Mọi thông tin, dữ liệu điện tử về chi phí khám chữa bệnh BHYT phải được trích chuyển kịp thời, làm căn cứ cho các bên liên quan đối chiếu, rà soát.

Các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí KCB BHYT, đề nghị cơ quan BHXH thanh toán theo quy định./.

Phan Anh

Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (nguoihanoi.vn)