Tăng cường kiểm tra quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra tại phường Trúc Bạch và Vĩnh Phúc (quận Ba Đình).

Theo báo cáo của lãnh đạo 2 phường Trúc Bạch và Vĩnh Phúc, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được quận Ba Đình và cả hệ thống chính trị phường quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, phường Trúc Bạch ban hành 109 văn bản; phường Vĩnh Phúc ban hành 114 văn bản để triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.
Tăng cường kiểm tra quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đảng ủy 2 phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Trúc Bạch ước thực hiện trên 7,228 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch; phường Vĩnh Phúc ước thực hiện 4,645 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, Đảng ủy 2 phường đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) phường thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn; đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả QCDC trong các loại hình mới, như trong công tác thuế đối với cá nhân kinh doanh, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng…

Đồng thời, đã niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính, các đề án, dự án theo quy định. Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở nên nhân dân đã tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn 2 phường. Riêng tại phường Trúc Bạch, từ năm 2020 đến nay, đã huy động xã hội hóa với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho công tác chỉnh trang đô thị.

Phường Trúc Bạch và Vĩnh Phúc cũng thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở. Trong đó, tại phường Trúc Bạch, các tổ hòa giải cơ sở đã tiến hành hòa giải thành 15/16 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (đạt tỷ lệ 94%). Còn tại phường Vĩnh Phúc, trong năm 2021, đã tổ chức hòa giải thành 35/36 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%; 9 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức hòa giải thành 23/24 vụ, đạt tỷ lệ 96%…

Tăng cường kiểm tra quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Qua khảo sát trực tiếp và lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự nghiêm túc, hiệu quả trong công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của phường Trúc Bạch, phường Vĩnh Phúc, thông qua đó, đã tạo đồng thuận, huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường và quận.

Dù vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đề nghị 2 phường tập trung khắc phục. Cụ thể, tại phường Trúc Bạch, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Thành phố về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa được sâu rộng, thường xuyên.

Vận dụng hiệu quả hơn các quy chế, quy ước vào thực tế của đơn vị, tổ dân phố, từ đó, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC…

Còn đối với phường Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường hơn nữa việc thực hiện QCDC ở một số loại hình mới, nhất là trong các khu chung cư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chỉ đạo QCDC quận và UBND quận Ba Đình cần tăng cường kiểm tra QCDC trong các loại hình mới, nhất là QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, công tác thuế… Đồng thời, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung QCDC trong loại hình mới cho phù hợp thực tiễn, làm cơ sở để các phường triển khai thực hiện.

Hoàng Phúc