Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024.

Đánh giá về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: Năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.
Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đó, toàn ngành đã đạt một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN lần lượt đạt 39,25%, 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia và là chỉ tiêu kinh tế – xã hội, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội. Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% – năm 2016 xuống còn 2,69%).

Trong năm 2023, tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thống nhất từ chủ trương tới hành động để quyết liệt triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác tham mưu, đôn đốc thu, truyền thông, thanh tra, kiểm tra…

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ngành, BHXH các địa phương đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về BHXH, BHYT; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các cấp; chủ động xây dựng kịch bản phù hợp, quyết liệt triển khai ở từng địa bàn…

Đến nay đã có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT…, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tới toàn ngành.

Tại Hội nghị, nhận định về tình hình lao động tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024, ông Dương Văn Hào – Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%… Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan BHXH đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển đối tượng tham gia ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, dự báo trong năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tiếp tục cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

“Căn cứ kế hoạch được giao, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia và giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, nhận định bối cảnh năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan BHXH để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đối tượng trong việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT bảo đảm kịp thời, phấn đấu đạt 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tham mưu với Ủy ban nhân dân hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng của người tham gia, đặc biệt là người tham gia thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

B.D