Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường trong các phong trào thi đua

Việc triển khai hiệu quả, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục huyện Thanh Trì đã góp phần tạo động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiều năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã phối kết hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động huyện thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền để chỉ đạo các phong trào thi đua, vận động của ngành đặc biệt là các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, cuộc vận động “Dân chủ, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”…
Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường trong các phong trào thi đua
Nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn và Nhà trường, các phong trào thi đua ngày càng trở thành điểm sáng trong hoạt động giáo dục

Bà Phạm Thị Vân Anh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, đầu mỗi nhiệm kỳ, đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cùng Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của Công đoàn, Chỉ đạo Cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu và Công đoàn các nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, hiệu quả trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Về công tác tham mưu, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường cùng với chuyên môn nắm bắt những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc ở những khâu thiết yếu, từ thực tế của cán bộ, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện, chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất nội dung và phương thức để tháo gỡ thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Qua công tác phối hợp, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng đến sự phù hợp giữa nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, tạo ra sự sinh động, đa dạng và hấp dẫn, gắn với các hoạt động bề nổi như văn hóa, thể dục thể thao, các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, dân tộc, của Đảng; gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương và huyện.

Công đoàn các nhà trường cùng bàn bạc với chuyên môn nhằm mục đích có thể tham mưu cho nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch năm học. Để có thể đạt hiệu quả cao Ban Chấp hành Công đoàn đã phát động và tổ chức cho toàn bộ các chủ thể là những cán bộ đoàn viên tham gia xây dựng kế hoạch, thống nhất về chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp; dựa trên những kế hoạch và góp ý của đoàn viên, Công đoàn cần chủ động trao đổi bàn bạc cùng Nhà trường xây dựng: cam kết thi đua và cam kết thực hiện.

Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường trong các phong trào thi đua
Sự phù hợp giữa nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động đã tạo ra sự sinh động, đa dạng và hấp dẫn trong mọi phong trào

Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến qua các đợt thi đua, các cuộc vận động và tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn trường thông qua hệ thống thông tin của đơn vị. Thông qua các hoạt động như trao đổi trực tiếp với giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm tạo không khí dân chủ, cởi mở và dễ thuyết phục; tổ chức nêu gương, tổ chức gặp mặt các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để cổ vũ, động viên việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Có thể nói, công tác phối hợp thực hiện các phong trào thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường nhiều năm gần đây là sự phối kết hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp chính quyền và Công đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, chỉ trong 2 năm học gần đây, Công đoàn khối Giáo dục huyện Thanh Trì đã được các cấp Công đoàn ghi nhận, tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 100% Công đoàn cơ sở các trường công lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, thầy giáo, cô giáo được các cấp khen thưởng. Những kết quả đáng khích lệ đó sẽ tạo thêm động lực phấn đấu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các cuộc vận động thi đua ở các năm học tiếp theo.

Năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng bộ thành phố Hà Nội về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển và 4 cá nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp và Công đoàn Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân các thầy, cô giáo…

Bảo Thoa

Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường trong các phong trào thi đua (laodongthudo.vn)