Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Để làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế xảy ra ngộ độc trong dịp Tết Trung thu, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra và tuyên truyền kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 22 Đặng Ánh Nguyệt cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 quận đã kiểm tra, xử lý 2.241 vụ (tăng 115% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng (tăng 141% so với năm 2022). Trong đó, xử phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 53 tỷ đồng.

Quận Bắc Từ Liêm kiểm tra chặt chẽ an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu
Đoàn kiểm tra của quận Bắc Từ Liêm kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bình Chung (phường Xuân Tảo).

Đặc biệt, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quận – Đội Quản lý thị trường số 22 đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ lợi tích hợp pháp của người kinh doanh và người tiêu dùng; kiểm tra, kiểm soát mặt hàng rượu.

Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện tốt với nhiều hình thức khác nhau để nhân dân và các doanh nghiệp, thương nhân nắm bắt các chính sách pháp luật, thực hiện đúng quy định.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Trung thu, Ban Chỉ đạo 389 quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2023.

Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, phê bình, nêu gương người tốt, việc tốt. Thực hiện các công việc đột xuất Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội giao;….

Bên cạnh đó, để hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quận và Ban Chỉ đạo 389 các phường đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đấu tranh, phòng, chống buôn bán gian lận thương mại và hàng giả, hàng lậu.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên liên tục của Ban Chỉ đạo 389 quận, các phường. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống buôn bán gian lận thương mại và hàng giả, hàng lậu kiểm tra vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, dịp 2/9.

Đối với công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận yêu cầu phòng, ngành, Uỷ ban nhân dân các phường tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra theo quy định. Phối hợp với Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm của quận giám sát, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

L.T
https://laodongthudo.vn/tang-cuong-thanh-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-dip-tet-trung-thu-158060.html