Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Đề nghị tính toán lại mức phù hợp

Về mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 15%, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% và tăng trợ cấp xã hội 38,9%, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, xác định cụ thể các mức điều chỉnh, để trình cấp có thẩm quyền quyết định mức tăng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 tới đến việc thực hiện chính sách BHXH.
Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH: Đề nghị tính toán lại mức phù hợp
Chi trả lương hưu tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, ước tính sơ bộ, nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2024 tăng thêm so với dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện phương án đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là tăng lương hưu, trợ cấp BHXH 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% (từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng); tăng trợ cấp xã hội 38,9% (từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng).

Với mức tăng trên thì tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội quyết định tối đa là 7.430 tỷ đồng.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể các mức điều chỉnh, để trình cấp có thẩm quyền quyết định các mức tăng trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay có nhiều chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) quy định tại Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật BHYT; một số chế độ về an sinh xã hội (học bổng chính sách, hỗ trợ chi phí học tập cho một số đối tượng học sinh, sinh viên quy định tại Luật Giáo dục…

Khi thực hiện cải cách tiền lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 sẽ tác động trực tiếp đến chế độ BHXH, BHYT, chế độ đối với học sinh, sinh viên, do không còn quy định về mức lương cơ sở. Tuy nhiên tại thời điểm ngày 1/7/2024, Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật BHYT, Luật Giáo dục vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế.

Do đó, để đảm bảo tính pháp lý, thống nhất trong thực hiện, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, nghiên cứu để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2024.

B.D