Tăng tốc các dự án an sinh xã hội

Tại Kỳ họp chuyên đề mới đây, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

HĐND Thành phố quyết nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố đối với 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích, tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỷ đồng, thực hiện 1.467 dự án.

Tăng tốc các dự án an sinh xã hội
Các đại biểu bấm nút thông qua dự thảo nghị quyết

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến đầu tư 41.104,8 tỷ đồng, thực hiện 1.308 dự án. Số vốn cần bổ sung so với Kế hoạch trung hạn đã dự kiến bố trí là 19.345 tỷ đồng được bổ sung từ các nguồn: Tăng thu, thưởng vượt thu năm 2021; nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố, hoặc từ tăng thu, thưởng vượt thu dự toán các năm 2022-2024 hoặc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo tiến độ thực tế của dự án. Phân kỳ thực hiện giai đoạn sau năm 2025 là 8.098 tỷ đồng, 159 dự án. Trong đó số dự án thực hiện trong cả hai kỳ là 107 dự án.

HĐND Thành phố cũng quyết nghị phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho 146 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm với tổng kinh phí là 2.000 tỷ đồng.

Đầu tư phải hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định

Trước đó, trình bày Tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội là nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, các chương trình công tác của Thành ủy trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Qua đó, khơi dậy mọi tiềm năng, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô với mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa, đồng đều.

Rõ lộ trình thực hiện, khả năng cân đối của ngân sách các cấp

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu đánh giá cao việc UBND Thành phố đã chủ động, tích cực rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và tu bổ, tôn tạo di tích cũng như việc xây dựng các nguyên tắc về cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ của ngân sách cấp Thành phố cho ngân sách cấp huyện nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Tổng nhu cầu đầu tư ban đầu đối với 3 lĩnh vực theo đề xuất ban đầu của 3 sở và UBND các quận, huyện, thị xã là 109.728 tỷ đồng gồm 3.303 dự án. Trong đó, các dự án cấp thành phố là 233 dự án với kinh phí là 31.403 tỷ đồng. Các dự án cấp huyện là 3.070 dự án với kinh phí là 78.324 tỷ đồng, trong đó, cấp huyện đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ 43.996 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Thành phố xác định tổng nhu cầu 3 lĩnh vực xác định nguồn vốn theo nguyên tắc cân đối các cấp ngân sách là 97.495 tỷ đồng, với 3.385 dự án. Trong đó, các dự án cấp thành phố là 236 dự án, kinh phí là 26.621 tỷ đồng; các dự án cấp huyện là 3.149 dự án, kinh phí là 70.874 tỷ đồng.

Phạm vi triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp hệ thống y tế; tu bổ, tôn tạo di tích trên toàn địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo với yêu cầu đầu tư phải hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Nhà nước về đầu tư, quản lý công sản, phù hợp với quy hoạch, thiết thực với người dân và xã hội.

Tạo điều kiện để phát triển giáo dục, y tế, gìn giữ và phát triển văn hóa

Đánh giá thực trạng đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích, UBND Thành phố cho biết, Hà Nội dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp với tổng số trường công lập đến hết năm 2021 là 2.237 trường. Hiện nay, tốc độ tăng dân số cơ học tại các quận và tại một số huyện đang gây sức ép lớn đối với các trường học, không bảo đảm quy mô trường, lớp để bảo đảm đạt chuẩn quốc gia.

Về lĩnh vực y tế, địa bàn thành phố Hà Nội có 82 bệnh viện, trong đó có 41 bệnh viện công lập trực thuộc, gồm 13 bệnh viện đa khoa thành phố, 13 bệnh viện đa khoa huyện, 15 bệnh viện chuyên khoa. Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 27,5 giường. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhiều bệnh viện còn chưa bảo đảm, riêng trạm y tế thì 100% trạm y tế trên địa bàn Thành phố đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Tăng tốc các dự án an sinh xã hội
Một phần nguồn vốn bổ sung cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm sẽ được đầu tư cho giáo dục.

Hiện nay, Bộ Y tế ban hành thông tư mới về thiết kế trạm y tế cấp xã và danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã. Trong khi đó, có rất nhiều trạm y tế được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp cần được đầu tư xây mới, nâng cấp mở rộng và cải tạo, sửa chữa để bảo đảm theo yêu cầu của chuyên môn của ngành y tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đẩy mạnh phân cấp gắn với “phân quyền, phân tiền”

Qua thảo luận, các đại biểu đề xuất UBND Thành phố khẩn trương hoàn thiện nội dung phân cấp quản lý kinh tế xã hội đối với các lĩnh vực cụ thể (giáo dục, y tế) gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi làm cơ sở triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phân cấp xây dựng trường Trung học phổ thông cho cấp huyện. Đáng quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng, Thành phố cần đẩy mạnh phân cấp gắn với “phân quyền, phân tiền” để đảm bảo khả năng thực hiện của các cấp chính quyền trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính về công tác điều hành của Thành phố theo tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm trong việc quản lý đầu tư dự án, hướng dẫn cho các địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương cam kết bố trí nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng khi được Thành phố hỗ trợ đầu tư hoặc tự cân đối nguồn vốn để đầu tư.

Đối với lĩnh vực di tích, trên địa bàn thành phố hiện có 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt (89 di tích đơn lẻ), 1.160 di tích cấp quốc gia, 1.452 di tích cấp thành phố và 3.221 di tích chưa được xếp hạng. Nhiều không gian văn hóa sáng tạo cộng đồng đã được khai thác hiệu quả, trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch nổi bật của Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay, còn tồn tại nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, cần đầu tư, tôn tạo.

Thẩm tra các đề xuất về lĩnh vực này, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND Thành phố đồng tình, cho rằng việc đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích là rất quan trọng, tạo điều kiện để phát triển giáo dục, y tế, gìn giữ và phát triển văn hóa. Tuy nhiên, nguồn vốn bổ sung cần được thuyết minh thêm để bảo đảm tính khả thi. Bên cạnh đó, UBND Thành phố cần tiếp tục rà soát số liệu, tính toán có giải pháp tăng cường xã hội hóa đầu tư nhằm giảm áp lực đầu tư công…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, để thông qua các chủ trương này, các đại biểu HĐND Thành phố đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Các Nghị quyết được thông qua là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố.

Ngay sau Kỳ họp, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực./.

X.Sinh – P.Thảo
https://laodongthudo.vn/tang-toc-cac-du-an-an-sinh-xa-hoi-138380.html