Tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp học sinh THPT ưu tú vào Đảng

Sáng 28/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh trung học phổ thông (THPT) vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc cho biết, các cấp ủy Đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Thống kê đến nay, có 19 đảng bộ quận, huyện, thị xã đã kết nạp được 82 đảng viên là học sinh THPT. Đảng viên mới được kết nạp thực sự là những học sinh xuất sắc tiêu biểu, nổi trội trong học tập và phong trào đoàn, là tấm gương cho các học sinh THPT khác noi theo. Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên được các cấp ủy Đảng tổ chức trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định.

Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh trung học phổ thông (THPT) vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh THPT vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Dù vậy, việc triển khai nhiệm vụ này vẫn còn những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, tỷ lệ phát triển đảng viên là học sinh THPT còn thấp so với nguồn bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp Đảng, chưa tương xứng với tiềm năng, số lượng của các trường THPT. Nội dung bồi dưỡng, kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ở một số cấp ủy còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả đạt được sau gần một năm triển khai Đề án và khẳng định công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT đã có chuyển biến tích cực với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện Đề án. Đặc biệt, những đảng viên trẻ vừa được kết nạp trong các nhà trường là tấm gương, hình mẫu để các học sinh ưu tú noi theo, học tập để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ thực trạng triển khai nhiệm vụ này trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở các trường học.

Trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là kết nạp học sinh THPT; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Đề án 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra, chú trọng đào tạo học sinh THPT phát triển một cách toàn diện, không chỉ chú trọng vào việc dạy kiến thức trên lớp, mà cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm của công dân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quan tâm thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tập trung phân tích, đánh giá kỹ nguồn phát triển Đảng. Cùng với đó, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành làm cho đảng viên mới kết nạp bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; linh hoạt thời gian mở các lớp bồi dưỡng để tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập đầy đủ và hiệu quả.

Hoàng Phúc