Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội

Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn Hà Nội góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Triển khai bài bản, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản của Trung ương, Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp – chế xuất ở Thủ đô

Cụ thể, toàn Thành phố có 5.393 thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư và 579/579 xã, phường, thị trấn hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân với 769.274 đại biểu tham dự, 29.528 ý kiến đóng góp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cơ sở đã phối hợp với Tổ dân vận và chính quyền đồng cấp làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Kết quả, đã hòa giải thành 1.473/1749 vụ việc (84,3%).

Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân với 4.844 lượt người, tiếp nhận 5.039 đơn (đã giải quyết 2.394 đơn, đang giải quyết 2.645 đơn).

Các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 2.466 cuộc giám sát, phát hiện 296 vụ vi phạm, đã giải quyết 278 vụ việc (93,9%). Qua giám sát, đã kiến nghị thu hồi 190m2, thu hồi 13,5 triệu đồng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 2.038 công trình, dự án, phát hiện 89 vụ vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời 80 vụ.

Ngoài ra, các Ban đã phối hợp giám sát 1.745 vụ việc về quản lý trật tự xây dựng, 528 vụ về quản lý đất đai, 950 vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở và 381 vụ việc ở lĩnh vực khác.

Tại hội nghị giao ban công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội, mới đây, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa cho biết, việc thực hiện QCDC gắn với công tác cải cách hành chính được các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chú trọng. Đáng chú ý là thực hiện QCDC ở nơi làm việc, đã có 62/62 doanh nghiệp Nhà nước (100%), 67,78% doanh nghiệp FDI (67,78%) và 2.968/4.183 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện QCDC ở cơ sở trong loại hình mới (gồm: Công tác giải phóng mặt bằng, công tác thuế, công tác quản lý trật tự xây dựng, trường ngoài công lập và khối chợ) được tích cực triển khai với những kết quả đáng ghi nhận.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng để sớm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

Nổi bật, Thành phố đã tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; giao ban và ký giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện liên quan về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 687 hội nghị phản biện vào các dự thảo nghị quyết, trong đó có quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Hà Nội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 955 hội nghị góp ý thu được 11.912 ý kiến đối với nội dung như: Dự thảo các báo cáo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị với 8.868 cuộc.

Một điểm sáng trong triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 là việc Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân và các tổ chức chính trị – xã hội; đến thăm và làm việc với gần 150 hội viên, đại diện cho các hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã gặp gỡ, đối thoại với gần 1.000 công nhân, người lao động, đại diện cho công nhân, lao động đang làm việc trên địa bàn Thủ đô nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các kiến nghị liên quan đến phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; xử lý nghiêm vi phạm về bảo hiểm xã hội…

Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt QCDC ở nơi làm việc

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố yêu cầu, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, các bộ chuyên ngành, gắn với thực hiện hệ thống văn bản của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Để làm tốt việc này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát; phản biện xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 18-CT/TƯ, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; phát huy dân chủ của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, cần tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả QCDC trong các loại hình mới, quan tâm triển khai QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; quản lý trật tự xây dựng…

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình; kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến… qua đó phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra trong cả nhiệm kỳ.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/tao-dong-luc-quan-trong-thuc-day-phat-trien-thu-do-ha-noi-157714.html