Tạo sức bật cho Thủ đô từ việc phân cấp, phân quyền

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, là đô thị đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập quốc tế… Do đó, việc phân cấp, ủy quyền cho Hà Nội nhiều hơn nữa là rất cần thiết.

 Phát biểu tại hội trường Quốc hội trong phiên thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh) đánh giá cao dự thảo Luật có nhiều điểm mới so với luật hiện hành, với 10 nội dung quản lý ngành, lĩnh vực vượt so với quy định chung thuộc các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Thủ đô như đầu tư công nghệ, y tế, nhân sự, xây dựng. Những quy định này về cơ bản sát với nhu cầu của Hà Nội để có thêm sức bật về thể chế.

Tuy nhiên theo đại biểu, một số nội dung được xem là vượt trội nhưng thực chất là những quy định có tính tháo gỡ quy định chung mà các địa phương nào cũng cần, không chỉ riêng Hà Nội. Do đo, đại biểu cho rằng cần quy định mang tính đột phá gắn với đặc thù của Hà Nội.

Tạo sức bật cho Thủ đô từ việc phân cấp, phân quyền
Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị bổ sung quy định về vị trí hành chính theo pháp luật hiện hành và tính chất lãnh thổ của Thủ đô.

Ngoài ra, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cũng đề nghị bổ sung quy định về vị trí hành chính theo pháp luật hiện hành và tính chất lãnh thổ của Thủ đô. Theo đó cần quy định Thủ đô Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương, là đô thị đặc biệt.

Còn theo đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có những quy định tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự quyết cho chính quyền thành phố Hà Nội để thực hiện cải cách bộ máy, thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó là làm rõ trách nhiệm trực tiếp gắn với thẩm quyền, trách nhiệm giải trình trước Đảng, Nhà nước, nhân dân; tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Về đổi mới mô hình chính quyền đô thị, đại biểu Tạ Văn Hạ cho biết hiện có hai mô hình, một là thí điểm ở Hà Nội và mô hình như của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Qua khảo sát thực tiễn cho thấy việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện có nhiều bất cập bởi hiện nay cấp huyện chỉ là cấp dự toán ngân sách.

Mặt khác cấp quận dân số ở các đô thị lớn như Hà Nội là rất đông. Sau khi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận thì các công việc đều dồn lên xử lý ở Hội đồng nhân dân thành phố nên cần phải đánh giá kĩ lưỡng 2 mô hình để chọn được mô hình tối ưu và cần tăng thêm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cùng quan điểm, đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định chính quyền thành phố phân cấp cho cấp dưới, hoặc cơ quan Nhà nước cấp dưới quyết định thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm giảm áp lực công việc cho chính quyền thành phố và giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tạo sức bật cho Thủ đô từ việc phân cấp, phân quyền
Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền, tăng tự chủ cho thành phố Hà Nội để thực hiện cải cách bộ máy, thủ tục hành chính.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) nhận thấy, từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, các nội dung trong dự thảo Luật là rất phù hợp.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quan trọng quốc gia, trái tim của cả nước, là đô thị đặc biệt quan trọng, là bộ mặt quốc gia, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập quốc tế… Do đó, việc phân cấp, ủy quyền cho Hà Nội nhiều hơn nữa là rất cần thiết.

Do đó, đại biểu mong muốn lãnh đạo Thủ đô nên ưu tiên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ hơn là lĩnh vực kinh tế. Tập trung bảo tồn các di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội, các giá trị văn hóa người Hà nội, đặc biệt các vị trị có giá trị lịch sử thiêng liêng tại các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng…

“Trong Điều 5 của dự thảo Luật nêu rõ, việc xây dựng và phát triển, bảo vệ Thủ đô là trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước. Khoản 3 Điều 5 cũng nêu rõ, Nhà nước ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho thủ đô Hà Nội”, đại biểu phân tích thêm.

P.Ngân