Tập huấn công tác quản lý đô thị

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với công trình vốn ngân sách trên địa bàn quận.

Quận Hai Bà Trưng: Tập huấn công tác quản lý đô thị
Ông Bùi Văn Dưỡng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng hướng dẫn các nội dung tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên bao gồm các lãnh đạo phòng; công chức làm nhiệm vụ công tác công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với công trình vốn ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thuộc các Phòng Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; các đơn vị sự nghiệp công lập; Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn quận.

Giảng viên trực tiếp hướng dẫn các nội dung tập huấn là ông Bùi Văn Dưỡng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

Công tác đầu tư xây dựng là lĩnh vực quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng và quận Hai Bà Trưng nói chung. Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để các dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng mang lại hiệu quả cao, đòi hỏi từng cán bộ, công chức phải thường xuyên bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư.

Với những kiến thức và kinh nghiệm mà giảng viên đã truyền đạt, đội ngũ cán bộ quận Hai Bà Trưng có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư đối với các công trình trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, sau phần hướng dẫn của giảng viên, các học viên đã tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư.

Qua buổi học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức và trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận về công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng, quản lý sau đầu tư được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận.

Hà Phong