Tập huấn kỹ năng xử lý, thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức

Nhằm củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, trong 2 ngày 19 – 20/3, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về “Kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thanh Cao – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, tập huấn về “Kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính” là việc làm hàng năm của Sở Tư pháp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây, Sở nhận thấy việc xử phạt vi phạm hành chính và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của các đơn vị trên địa bàn thành phố còn rất nhiều bất cập, tồn tại, cần chấn chỉnh kịp thời.

Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xử lý vi phạm hành chính tại một số đơn vị còn chưa thật sự quan tâm, chưa có sự đầu tư về con người, cơ sở vật chất cho hoạt động này. Công tác thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính còn rất nhiều tồn tại hạn chế, nhất là đối với cấp xã, phường.

Qua công tác kiểm tra đã bộc lộ một số sai phạm về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, mức phạt, sai sót trong việc áp dụng hành vi…, đồng thời, vẫn còn tồn tại nhiều quyết định chậm thi hành và chưa thi hành được.

Tập huấn kỹ năng xử lý, thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Các tồn tại nêu trên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tham mưu, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, dẫn đến cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật là một việc rất đáng tiếc.

Vì vậy, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, nhằm củng cố kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là kỹ năng xử lý, nhận diện vấn đề, kỹ năng thiết lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt đảm bảo quy định của pháp luật, tránh khiếu kiện, khiếu nại tố cáo.

Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt, cán bộ, công chức làm công tác tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.

Hội nghị sẽ tập huấn các kỹ năng gồm: Quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; xác định thẩm quyền; thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ giới thiệu về các quy định pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn của các cán bộ, công chức tham dự hội nghị.

H.L