Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Sáng 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028; tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Tạ Văn Dưỡng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Đặng Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Đồng chí Tạ Văn Dưỡng – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội và quán triệt, phổ biến các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đến cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Theo đó, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” và phương châm hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Đồng chí Đặng Văn Hải – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội quán triệt, phổ biến các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đến cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ 10 nhóm chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1.000.000 đoàn viên; có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Nghị quyết Đại hội cũng đã nêu rõ 3 khâu đột phá: Một là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hai là: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Ba là: Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính Công đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Dưỡng – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội đã truyền đạt các nội dung trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn chi tiết về công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, gồm: Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị, nội dung Hội nghị, chương trình Hội nghị, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị.

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cũng đã được đồng chí Tạ Văn Dưỡng truyền đạt nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị; tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Ban thanh tra nhân dân; nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Thông qua phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động, dễ hiểu của các báo cáo viên, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã nắm rõ những nội dung của Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội và những nội dung trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Từ đó, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Luật thực hiện dân chủ ở cơ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mai Quý