Tập huấn nghiệp vụ sản xuất tin, bài viết về phong trào “Người tốt – Việc tốt”

Sáng 30/5, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Lớp tập huấn công tác sản xuất tin, bài và đưa tin về phong trào “Người tốt – Việc tốt” của thành phố Hà Nội.

Tham dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cùng 150 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.

aaaaa.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; được thế giới biết đến là Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến, hào hoa, thanh lịch, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; với truyền thống là “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua, yêu nước của cả nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hơn 30 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt – Việc tốt” của thành phố Hà Nội đã được phát động, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của phong trào, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Từ đó, giúp phong trào phát triển rộng khắp và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Hà Nội.

qqq.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng trao đổi tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội được học tập, nghiên cứu 2 chuyên đề gồm:

Chuyên đề thứ nhất: Quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng người tốt, việc tốt. Thông tin về phong trào người tốt, việc tổt của thành phố; kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố.

Chuyên đề thứ hai: Cách viết tin, bài tuyên truyền về phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Kế thừa, phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố Hà Nội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi làm việc với Hà Nội.

qq.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng đã chia sẻ với các phóng viên, biên tập viên về nghiệp vụ báo chí: cách viết tin, bài và đưa tin về phòng trào “Người tốt – Việc tốt” thành phố Hà Nội.

Qua buổi tập huấn đã góp phần trang bị cho các phóng viên, biên tập viên những kiến thức cơ bản về các kỹ năng viết bài và gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong mọi hoạt động, phong trào nói chung và trong phong trào người tốt, việc tốt của thành phố Hà Nội nói riêng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương những nhân tố điển hình, xuất sắc của thành phố và nâng cao chất lượng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng./.

 

Đình Thế

Tập huấn nghiệp vụ sản xuất tin, bài viết về phong trào “Người tốt – Việc tốt” (nguoihanoi.vn)