Tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại được giới thiệu về tình hình biên giới, lãnh thổ và các chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc.

Chiều 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới
Bà Vũ Thị Mai Liên trình bày về chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia

Để góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên – những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại được giới thiệu về tình hình biên giới, lãnh thổ và các chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc; về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; hoạt động thực thi pháp luật ở khu vực biên giới của lực lượng biên phòng; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm các vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới…

Bà Vũ Thị Mai Liên, Phó Vụ trưởng Vụ biên giới phía Tây – Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao đã trình bày về “Chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia và thành quả xác lập biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia cho đến nay.

Tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới
Thượng tá Phạm Ngọc Khoái giới thiệu về tình hình các tuyến biên giới

Đồng thời, Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý phòng Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã giới thiệu về tình hình các tuyến biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.

Hội nghị cũng đã trang bị cho các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí một số kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia.

H.L