Tập trung hoàn thiện các nội dung để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chiều nay (13/11), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức phiên họp lần thứ 38. Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Tập trung hoàn thiện các nội dung để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ 30/11-3/12/2023. Tại Đại hội lần này, sẽ chia tổ tập trung thảo luận về 10 chuyên đề, trong đó sẽ bàn sâu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Do đó, kỳ họp Đoàn Chủ tịch lần này tập trung hoàn thiện các điều kiện, cho ý kiến các nội dung để góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo chương trình, Hội nghị kỳ này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 5 nội dung.

Một là, cho ý kiến về dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tại Hội nghị lần thứ 14; ý kiến của một số đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành và nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII), nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tập trung hoàn thiện các nội dung để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị.

Hai là, về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học; Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành, ý kiến góp ý của các ban đảng trung ương, một số đảng đoàn, ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại cuộc họp ngày 9/11/2023, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 5 Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiêu đề Báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028…”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch cũng sẽ nghe, cho ý kiến vào Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước; Báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn các cấp; Quy chế làm việc của Đại hội; việc sửa đổi thể lệ bầu cử, mẫu phiếu bầu cử tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ; công tác nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

B.D