Tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã quyết liệt trong chỉ đạo các ngành phục vụ nông nghiệp, các xã, thị trấn tập trung các điều kiện cho công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2023.

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2023, toàn huyện gieo trồng trên 5.080 ha cây trồng các loại, trong đó cây lúa gần 3.960 ha, cây màu gần 1.125 ha. Cơ cấu giống lúa chủ yếu là giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất khá và chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, thích hợp với chân đất và là giống lúa có độ thuần cao.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo xong 100% diện tích mạ xuân, đang bắt tay vào thời vụ gieo cấy, phấn đấu kết thúc cấy trong tháng 2/2023, muộn nhất không quá ngày 5/3/2023.

Tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân
(Ảnh minh họa)

Thời vụ gieo cấy đã rất khẩn trương, các địa phương và bà con nông dân đang tập trung bám sát lịch thời vụ, huy động các nguồn lực, máy móc, nhân công tranh thủ ra đồng tập trung làm đất, gieo cấy, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch diện tích trong khung thời vụ đã đề ra.

Được biết, thời gian qua, huyện Thạch Thất cũng đã đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng, giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy. Các địa phương chỉ đạo, đôn đốc huy động hệ thống máy móc kịp thời làm đất, vận động bà con khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa xuân.

Chủ động đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, hoặc chuyển đổi sang cây trồng sử dụng ít nước tưới hơn đối với các vùng thường xuyên thiếu nước.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã và đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật đất nông nghiệp được giao; khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, liên danh, liên kết hoặc cho thuê, mượn, chuyển nhượng khi không có lao động hoặc không có nhu cầu sản xuất; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch.

Cùng với đó các ngành chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến vào sản xuất… tạo điều kiện cho lúa non sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần giành thắng lợi trong vụ xuân trên địa bàn.

K.Tiến

https://laodongthudo.vn/tap-trung-nguon-luc-dam-bao-hoan-thanh-ke-hoach-san-xuat-vu-xuan-152041.html