Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp lại công việc thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính để phối hợp thực hiện các công việc Thành phố giao; đề xuất tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công, nâng mức tự chủ của các đơn vị.

Chiều 3/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng Đoàn đã giám sát chuyên đề tại Sở Tài chính về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan thuộc Thành phố. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải.
Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Không để muộn, không để chậm, không để sót

Báo cáo tới Đoàn giám sát về kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành cho biết, Sở Tài chính đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề công tác năm của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND Thành phố hàng năm về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Qua đó, năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Sở Tài chính, các phòng, đơn vị được tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên.

Sở Tài chính đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng tiến hành tổng hợp kết quả thực hiện, cũng như nhận định những khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất lãnh đạo Sở phương án giải quyết. Đồng thời, Sở đã tổ chức 6 lượt kiểm tra đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong đó tập trung kiểm tra quy trình tham mưu, giải quyết công việc với các nhiệm vụ chậm, muộn.

Bên cạnh đó, Sở đã chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ và tổ chức 25 lượt kiểm tra đột xuất về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Qua kiểm tra đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham mưu, báo cáo các nhiệm vụ Sở Tài chính được cấp trên giao theo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo “Không để muộn, không để chậm, không để sót”.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành, đối với việc thực hiện các nghị quyết giám sát, nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND; kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND; kiến nghị sau giám sát của các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND Thành phố, trên cơ sở rà soát cho thấy, Sở Tài chính có 13 nội dung, kiến nghị cần thực hiện thuộc các nhóm vấn đề về quản lý tài sản công; quyết toán dự án hoàn thành; định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước. Đến nay có 9 nội dung đã được đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành, còn 4 nội dung đã và đang được tiếp tục triển khai thực hiện…

Làm rõ trách nhiệm tham mưu quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên, thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Tài chính làm rõ thêm về trách nhiệm tham mưu cho Thành phố ban hành các danh mục, định mức, đơn giá trong lĩnh vực tài chính; xây dựng quy trình nội bộ gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh đó, đoàn cũng yêu cầu Sở làm rõ việc thực hiện chức năng tham mưu Thành phố trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách. Đồng thời làm rõ về việc bảo đảm công khai minh bạch trong công tác mua sắm tài sản công; việc tham mưu xử lý tài sản công không còn sử dụng để tạo nguồn lực tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho rằng, những nội dung được Đoàn giám sát nêu rất thiết thực, đặc biệt là công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao, vì thế liên tục trong nhiều năm, Sở Tài chính đứng ở tốp đầu thành phố về công tác cải cách hành chính.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị thời gian tới, Sở Tài chính cần thực hiện tốt hơn nữa việc chuyển đổi số trong xây dựng quy trình nội bộ, quy trình liên thông và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao các ý kiến trao đổi của thành viên Đoàn giám sát, các chuyên gia, sở ngành; đồng thời khẳng định, những kết quả của Sở Tài chính trong tham mưu UBND Thành phố điều hành ngân sách, sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước là minh chứng cụ thể tinh thần trách nhiệm cao với công việc của cán bộ, công chức.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của Sở Tài chính nêu về tham mưu xây dựng định mức, đơn giá kỹ thuật; quyết toán vốn đầu tư công; công tác quản lý tài sản công; phần mềm quản lý quỹ nhà…, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, với những vướng mắc trên, đặc biệt là quyết toán vốn đầu tư công, đề nghị thời gian tới UBND Thành phố đưa vào nhiệm vụ ưu tiên để giải quyết; phải xác định đây là công việc chung của Thành phố, có sự phối hợp của các sở ngành, không phải riêng của ngành nào.

Lưu ý trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là quan trọng, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp lại công việc thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính để phối hợp thực hiện các công việc Thành phố giao; đề xuất tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công, nâng mức tự chủ của các đơn vị.

Trần Vũ