Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Chiều 31/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đỗ Anh Tuấn – Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số Ban Đảng thuộc Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, đến hết tháng 5/2023 đã có tổng số 8.816/8.818 (đạt tỷ lệ 99,98%) Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII
LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Tính đến ngày 27/7/2023 có 45/45 (đạt tỷ lệ 100%) LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch của LĐLĐ thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI để trình Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII. Tiểu ban Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội; đang biên soạn để phát hành cuốn Kỷ yếu Đại hội; tổ chức 5 cụm pano tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tại các cửa ngõ vào Thủ đô và 3 cụm pano tại trung tâm Thành phố. LĐLĐ Thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp với nhiều hoạt động cụ thể.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cũng đã báo cáo cụ thể về Dự thảo Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời xin ý kiến Thường trực Thành ủy về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, số lượng đại biểu và chương trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Sau khi nghe báo cáo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, trong đó tập trung vào các nội dung: Báo cáo chính trị trình Đại hội; công tác nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền Đại hội; chương trình Đại hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị LĐLĐ Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Ban Tổ chức Thành ủy để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội; tập trung rà soát, bổ sung nội dung để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội; quan tâm công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền Đại hội…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết LĐLĐ Thành phố sẽ tập trung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Thành ủy để Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tổ chức thành công.

Mai Quý
https://laodongthudo.vn/tap-trung-thuc-hien-tot-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-cong-doan-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-xvii-159879.html