Tháng 2, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước do số ngày làm việc nhiều hơn và người lao động đã quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tháng 02/2023 tăng 3,6%. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%.

Công nhân lao động sản xuất, tích cực đóng góp của cải cho đất nước. 	Ảnh: B.D
Chỉ cố sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 3,6% so với cùng ký năm 2022 (Ảnh minh hoạ: B.D).

Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 5,6%) do tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, đơn hàng và kim ngạch xuất khẩu giảm. Theo đó, ngành khai khoáng giảm 3,8%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,2%…

Báo cáo cũng cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm 2023 của một số ngành trọng điểm giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất thiết bị điện giảm 50,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 13,6%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 13%; sản xuất kim loại giảm 12,2%; sản xuất trang phục giảm 11,7%; dệt giảm 11%… Trong khi đó, một số ngành tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: Sản xuất đồ uống tăng 32,4%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 20%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 6,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 6,1%…

Xét về địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở 44 địa phương và giảm ở 19 địa phương trên cả nước.

Một số địa phương có chỉ số công nghiệp đạt mức tăng cao do ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao, như Tuyên Quang tăng 26,3%, Hải Phòng tăng 14,4%, Hải Dương và Phú Thọ tăng 14,3%, Kon Tum tăng 13,4%, Bắc Giang tăng 11,9%, An Giang tăng 11,8%, Hậu Giang tăng 8,9%. Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Hậu Giang tăng 208,2%, Thái Bình tăng 74,5%, Quảng Trị tăng 40,6%.

Bên cạnh đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 51,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có 25,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đỗ Đạt
https://laodongthudo.vn/thang-2-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-tang-36-so-voi-cung-ky-nam-2022-153009.html