Thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1944/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

y-nghia-lich-su-cua-ngay-giai-phong-thu-do-10-10-1954-544430.jpg
Hà Nội thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (ảnh tư liệu)

Theo Quyết định, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Phó Trưởng Ban bao gồm: đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 22 ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô theo Đề án, Kế hoạch của UBND thành phố, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; báo cáo Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Đề án, Kế hoạch của thành phố. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Phan Anh

Thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (nguoihanoi.vn)