Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về pháp luật hòa giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, Quy tắc ứng xử trong gia đình.

Qua đó, tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”
Một tiết mục dự thi cuộc thi Hòa giải viên giỏi do thành phố Hà Nội tổ chức năm 2019

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Đối tượng dự thi là các hòa giải viên được bầu và công nhận theo Luật Hòa giải ở cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc có thể thêm thành phần khác nhưng bảo đảm đa số người tham gia chính là hoà giải viên ở cơ sở.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức xây dựng video với nội dung thi là các kiến thức về pháp luật hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; kiến thức pháp luật trong lĩnh vực: dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng, ứng xử nơi công cộng, ứng xử trong gia đình… Theo Kế hoạch, mỗi UBND quận, huyện, thị xã xây dựng 1 video gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố trong tháng 6/2023.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao cho các tập thể đạt giải thưởng theo cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng, 5 giải Nhì mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng, 10 giải Ba mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 14 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng và 5 giải phụ mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Tùy theo điều kiện thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng.

Kết thúc cuộc thi, đơn vị đạt giải cao sẽ đại diện cho đội thi của thành phố Hà Nội tham gia dự thi cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

H.L
https://laodongthudo.vn/thanh-pho-ha-noi-chuan-bi-to-chuc-cuoc-thi-hoa-giai-vien-gioi-153899.html