Thành phố Hà Nội hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 4/10, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã ký ban hành Quyết định hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Quyết định, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trích 3 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố Hà Nội để hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ khắc phục khó khăn, xây sửa nhà bị hư hỏng, mua cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, ổn định cuộc sống.

Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

B.D
https://laodongthudo.vn/thanh-pho-ha-noi-ho-tro-nhan-dan-tinh-nghe-an-3-ty-dong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-146932.html