Thanh Trì: Học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng nay (6/4), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; Trưởng, Phó các ban Đảng, các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn,…

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực trực tiếp là giảng viên của Hội nghị.

Thanh Trì: Học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH)

Mở đầu Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề, GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức đau khổ”. Người không chỉ cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới.

“Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về chăm lo đời sống nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Với quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tư tưởng của Người về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và có sức sống mãnh liệt trong thực tiễn, thể hiện rõ chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.

Những câu chuyện sinh động mà GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ tại Hội nghị là những tư liệu quý để các cán bộ, đảng viên huyện Thanh Trì suy ngẫm.

Hội nghị đã giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề năm 2023; đồng thời quán triệt việc triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đạt hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Bảo Thoa

Thanh Trì: Học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (laodongthudo.vn)